Fundar 658 Resultados para: Szerint

 • A föld zöldellõ növényeket termett, amelyek termést hoznak fajuk szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyben magvak vannak, a fajtának megfelelõen. Isten látta, hogy ez jó. (Teremtés könyve 1, 12)

 • Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és mind az élõlényeket, amelyek mozognak, vagy a vízben úszkálnak. És a röpködõ madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, hogy ez jó. (Teremtés könyve 1, 21)

 • Aztán szólt Isten: "Hozzon elõ a föld élõlényeket fajuk szerint: háziállatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint." Úgy is történt. (Teremtés könyve 1, 24)

 • Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint, a háziállatokat fajuk szerint és az összes csúszómászót a földkerekségen, fajonként. Isten látta, hogy ez jó. (Teremtés könyve 1, 25)

 • Ezektõl ágaztak ki a népek szigetei. Ezek Jáfet fiai országuk és nyelvük szerint, törzseik és népeik szerint. (Teremtés könyve 10, 5)

 • Ezek Kám fiai törzsük, nyelvük, országuk és nemzetségük szerint. (Teremtés könyve 10, 20)

 • Ezek Szem fiai törzsük, nyelvük, országuk és nemzetségük szerint. (Teremtés könyve 10, 31)

 • Ezek Noé fiainak törzsei családjuk és nemzetségük szerint. Tõlük származnak a népek a földön a vízözön után. (Teremtés könyve 10, 32)

 • Ábrahám vett egy másik feleséget, név szerint Keturát. (Teremtés könyve 25, 1)

 • Ezek Izmael fiainak nevei nevük és nemzetségük rendje szerint: Izmael elsõszülötte Nebajot, azután Kedár, Adbeel és Mibszám, (Teremtés könyve 25, 13)

 • Ezek Izmael fiai, és ez a nevük szállásuk és táborhelyük szerint, tizenkét törzsfõ törzseik szerint. (Teremtés könyve 25, 16)

 • Dison törzsfõ, Ecer törzsfõ, Disán törzsfõ. Ezek a horiták törzsfõi, törzsük szerint Szeir földjén. (Teremtés könyve 36, 30)


“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina