Fundar 491 Resultados para: lett

 • Nem olvastátok az Írást: A kõ, melyet az építõk elvetettek, szegletkõvé lett. (Márk evangéliuma 12, 10)

 • Feleségét elvette a második is, de az is meghalt anélkül, hogy gyermeke lett volna. Hasonlóképpen a harmadik is, (Márk evangéliuma 12, 21)

 • Az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van róla írva, de jaj annak az embernek, aki elárulja az Emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik." (Márk evangéliuma 14, 21)

 • Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. (Lukács evangéliuma 2, 42)

 • Bement az Isten házába, fogta a szent kenyeret és evett belõle, és adott a többieknek is, noha ezt csak a papoknak lett volna szabad megtenniük?" (Lukács evangéliuma 6, 4)

 • aztán Júdást, Jakab testvérét, és a karióti Júdást, aki késõbb árulója lett. (Lukács evangéliuma 6, 16)

 • Míg imádkozott, külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó. (Lukács evangéliuma 9, 29)

 • Õ azonban végignézett rajtuk és folytatta: "Mit jelent akkor az Írás: A kõ, amelyet az építõk elvetettek szegletkõvé lett? (Lukács evangéliuma 20, 17)

 • Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. (János evangéliuma 1, 3)

 • A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. (János evangéliuma 1, 10)

 • S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsõségét, az Atya Egyszülöttének dicsõségét, akit kegyelem és igazság tölt be. (János evangéliuma 1, 14)

 • Mert a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk. (János evangéliuma 1, 17)


A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina