Fundar 612 Resultados para: neked

 • És most kérlek, Úrnõ, nem mintha új parancsról írnék neked, hisz ez kezdet óta parancsunk: Szeressük egymást! (Szent János II. levele 1, 5)

 • Kedvesem, kívánom, hogy minden sikerüljön neked és egészséges légy testben is, lélekben is. (Szent János III. levele 1, 2)

 • Még sok mindent tudnék neked írni, de nem akarom neked tintával és nádtollal írni. (Szent János III. levele 1, 13)

 • Ne félj a rád váró szenvedésektõl! A sátán néhányotokat fogságba vet, hogy próbára tegyen benneteket. Megpróbáltatásotok tíz napig tart. Légy hû mindhalálig, és neked adom az élet koszorúját. (Jelenések könyve 2, 10)

 • Azt tanácsolom neked: Végy tõlem tûzben kipróbált aranyat, hogy meggazdagodj; fehér ruhát, hogy felöltözz, s ne lássék szégyenletes meztelenséged; kenetet, hogy megkend szemedet és láss. (Jelenések könyve 3, 18)

 • Ezek után láttam, hogy egyszer csak kapu nyílt az égen, és az elõbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mintha harsona szólt volna hozzám, folytatta: "Gyere fel ide, és megmutatok neked mindent, aminek ezek után történnie kell." (Jelenések könyve 4, 1)

 • "Hálát adunk neked, mindenható Urunk, Istenünk, aki vagy és aki voltál, mert átvetted a fõhatalmat és uralkodol. (Jelenések könyve 11, 17)

 • Akkor a hét csészét tartó hét angyal közül az egyik odalépett hozzám és hívott: "Gyere, megmutatom neked a nagy kéjnõ ítéletét, aki a nagy vizek fölött ül. (Jelenések könyve 17, 1)

 • Az angyal megkérdezte: "Miért csodálkozol? Megmagyarázom neked az asszony titkát, s a hétfejû és tízszarvú vadállatét is, amely hordozza. (Jelenések könyve 17, 7)

 • Lába elé borultam, hogy imádjam, de õ így szólt: "Vigyázz, ne tedd! Szolgatársad vagyok, neked és testvéreidnek, akik tanúságot tesznek Jézusról. Az Istent imádd!" Mert Jézus tanúsága a prófétaság lelke. (Jelenések könyve 19, 10)

 • Akkor odajött hozzám a hét angyal közül az egyik, az, akinél az utolsó hét csapással teli hét csésze volt, és megszólított: "Gyere, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány hitvesét!" (Jelenések könyve 21, 9)

 • De így szólt: "Vigyázz, ne tedd! Csak neked és testvéreidnek vagyok szolgatársa, a prófétáké és azoké, akik megtartják ennek a könyvnek a szavait. Az Istent imádd!" (Jelenések könyve 22, 9)


“Feliz a alma que atinge o nível de perfeição que Deus deseja!” São Padre Pio de Pietrelcina