1. Halljátok a szót, Básán tehenei, akik Szamaria hegyén laktok; ti, akik a gyöngét elnyomjátok, a szegényt eltiporjátok; ti, akik így szóltok férjetekhez: "Hozzál, hadd igyunk!"

2. Saját szentségére esküdött meg az Úr, az Isten: Bizony, olyan napok jönnek rátok, amikor horoggal vonszolnak benneteket, a maradékot meg szigonnyal.

3. Bárhol mentek majd ki a repedésen, a Hermon felé üldöznek benneteket - mondja az Úr.

4. Menjetek csak Bételbe, és vétkezzetek! És Gilgalba, és kövessetek el még több bûnt! Mutassátok be reggel áldozataitokat, a harmadik napon a tizedeiteket.

5. Égessétek el a dicsõítõ áldozat kovászát, ígérjetek fogadalmi ajándékot, azután híreszteljétek! Mert ezt szeretitek tenni, Izrael fiai - mondja az Úr.

6. Bár akaratomból tisztán maradtak a fogak minden városotokban, s kenyérszûke volt minden helységetekben, és mégsem tértetek vissza hozzám - mondja az Úr.

7. Megvontam tõletek az esõt aratás elõtt három hónapra: az egyik városra küldtem esõt, a másikra nem küldtem esõt. Az egyik föld megázott, a másik föld pedig, amelyre nem esett esõ, kiszáradt.

8. Két-három városból is eltámolyogtak ugyanabba a városba, hogy vizet igyanak, de nem tudják szomjukat oltani, és mégsem tértetek vissza hozzám - mondja az Úr.

9. Tûzvésszel és aszállyal sújtottalak benneteket, kiszárítottam kertjeiteket és szõleiteket, fügefáitokat és olajfáitokat fölemésztette a sáska, és mégsem tértetek vissza hozzám - mondja az Úr.

10. Pestist bocsátottam rátok, úgy, mint Egyiptomra, ifjaitokat megöltem karddal, zsákmányul estek lovaitok, táboraitok bûze orrotokba szállt, és mégsem tértetek vissza hozzám - mondja az Úr.

11. Felforgattalak titeket, miként az Isten felforgatta Szodomát és Gomorrát; olyanok lettetek, mint a tûzbõl kimentett üszök, és mégsem tértetek vissza hozzám - mondja az Úr.

12. Ezért bánok így veled, Izrael! Mivel így bánok majd veled, készülj fel, hogy találkozzál a te Isteneddel, Izrael!

13. Mert õ alkotta a hegyeket, s õ teremtette a szelet; az embernek tudtára adja terveit. Õ teremti a hajnalt és a sötétséget, fenn jár a föld magaslatai fölött: az Úr, a Seregek Istene az õ neve.

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina