1. Salamon király uralkodott egész Izrael fölött.

2. S ezek voltak legfõbb tisztségviselõi: Cádok fia, Azarja volt a pap;

3. Sisa fiai, Elichaf és Achija voltak a titkárok; Achilud fia, Jehosafát volt a kancellár.

4. [Jehojada fia, Benajahu volt a sereg vezére; Cádok és Ebjatár voltak a papok.]

5. Nátán fia, Azarja volt a kormányzók feje; Nátán fia, Zabud volt a király barátja,

6. a testvére meg az udvarmester; Joáb fia, Eliab volt a sereg vezére Abda fia, Adorám volt a robotfelügyelõ.

7. Salamonnak tizenkét kormányzója is volt, egész Izrael fölé rendelve, és nekik kellett gondoskodniuk a királyról és udvaráról; évente mindegyikük egy hónapig gondoskodott róla.

8. A nevük: Hur fia Efraim hegyvidékén;

9. Deker fia Makában és Saalbimban, Bet-Semesben, Elonban és Bet-Hananban;

10. Hezed fia Arubbotban; hozzá tartozott Szochó és Hefer egész vidéke;

11. Abinadab fia Dor egész dombvidékén; Salamon lánya, Tafaat volt a felesége;

12. Achilud fia, Baana Taanachban és Megiddóban egészen Jokneámig, aztán egész Bet-Seánban Jiszreeltõl lefelé, végül Bet-Seántól a Cartan közelében fekvõ Abel-Mecholáig;

13. Geber fia a gileádi Ramotban; hozzá tartoztak Jairnak, Manassze fiának, a duarjai Gileádban; neki volt alárendelve Argob kerülete Básánban, hatvan nagy város, falakkal és bronzzárakkal;

14. Iddo fia, Achinabad Machanajimban;

15. Achimaac Naftaliban; õ is Salamonnak egyik lányát vette feleségül, Baszmatot;

16. Husai fia, Baana Áserben és a lejtõkön;

17. Paruach fia, Jehosafát Isszachárban;

18. Ela fia, Simi Benjaminban;

19. Uri fia, Geber Gád földjén, Szichomnak, az amoriták királyának és Ognak, Básán királyának a földjén. Ezenkívül még egy helytartó is volt az országban.

20. Júda és Izrael oly népes volt, mint a tenger fövénye ettek-ittak, vigadtak.

“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina