1. Készíts egy oltárt akácfából, a hossza legyen öt könyök, a szélessége is öt könyök. Az oltár legyen négyszögletû és három könyök magas.

2. A négy sarkára csinálj szarvakat, amelyek belõle jönnek ki, s utána az egészet vond be rézzel.

3. Csinálj hozzá megfelelõ edényeket a háj hamujának elviteléhez, továbbá a szükséges lapátokat, csészéket, villákat és serpenyõket. Ezeket az edényeket bronzból készítsd.

4. Csinálj még egy hálószerû rácsot bronzból, négy karikával a négy sarkán,

5. s erõsítsd ezt a rácsot az oltár párkánya alá, úgy, hogy a rács az oltár félmagasságáig érjen.

6. Csinálj akácfából hordozórudakat az oltárhoz és vond be õket bronzzal.

7. A rudakat a karikákba kell dugni, hogy a rudak két oldalt legyenek, amikor viszik az oltárt.

8. (Az oltárt) deszkából készítsd, hogy belül üres legyen, a szerint a minta szerint, amelyet a hegyen mutattam neked.

9. A hajlék elõterét így rendezd el: a déli oldalra csinálj 100 könyöknyi hosszú függönyt sodrott szálú lenbõl (ez az egyik oldal).

10. Húsz oszlopát helyezd húsz bronztalapzatra; a kapcsok és a karikák legyenek ezüstbõl.

11. Az északi oldalon a függöny szintén 100 könyöknyi hosszú legyen, hozzá húsz oszlop, és húsz bronztalapzat, és ezüstkapcsok meg karikák.

12. Az udvar nyugatra nézõ szélességében a függöny 50 könyöknyi legyen, hozzá tíz oszlop, tíz bronztalapzattal.

13. Az udvar keletre nézõ szélessége szintén ötvenkönyöknyi legyen.

14. Az egyik oldalon tizenöt könyöknyi függöny, három oszlop és ugyanannyi talapzat.

15. A másik oldalán is 15 könyöknyi függöny, három oszlop és ugyanannyi talapzat.

16. Az udvar kapujára húsz könyöknyi függönyt készíts kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból, mûvészi szövéssel, s hozzá négy oszlopot négy talapzattal.

17. Körös-körül minden oszlopon ezüstkarikák legyenek és ezüstkapcsok, talapzatuk pedig bronz legyen.

18. Az udvar hossza tehát száz könyök, a szélessége ötven könyök, a magassága öt könyök. Minden függöny legyen sodrott bisszusból, a talapzatok pedig bronzból.

19. A hajlék minden felszerelési tárgya, amelyet valamilyen szertartásra felhasználnak, továbbá minden cöveke és az elõudvar cövekei is bronzból készüljenek.

20. Parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak zúzott bogyóból készült tiszta olajat a mécsekbe, hogy a mécsek állandóan égjenek.

21. A bizonyság sátorában, a bizonyságot eltakaró függönyön kívül helyezze el õket Áron és fiai, hogy estétõl reggelig égjenek az Úr elõtt. Legyen ez Izrael fiai számára örök kötelezettség minden nemzedéken át.

“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina