1. Rechabeám elment Szichembe, mert Szichemben gyûlt össze egész Izrael, hogy királlyá tegye.

2. Amikor ezt az Egyiptomban tartózkodó Jerobeám, Nebát fia meghallotta - oda menekült ugyanis Salamon király elõl -, visszatért Egyiptomból.

3. Érte küldtek, és hazahívták. El is jött Jerobeám, és vele egész Izrael. Így szóltak Rechabeámhoz:

4. "Atyád nehéz igát rakott ránk. Ha megkönnyebbíted a kemény robotot és a nehéz igát, amelyet atyád ránk rakott, szolgálni fogunk neked."

5. Azt felelte nekik: "Három nap múlva térjetek vissza hozzám!" Erre a nép eltávozott.

6. Rechabeám király pedig tanácsot tartott az öregekkel, akik atyja, Salamon életében elõtte álltak, és megkérdezte õket: "Mit tanácsoltok: Milyen feleletet adjak ennek a népnek?"

7. Azt felelték neki: "Ha ma kedvében jársz a népnek, megnyered tetszésüket, és ha szíves szavakkal fordulsz hozzájuk, akkor szolgáid lesznek minden idõben."

8. Ám õ figyelmen kívül hagyta az öregek tanácsát, akik figyelmeztették. - Azoktól az ifjaktól kért tanácsot, akik vele nevelkedtek, és az udvarához tartoztak.

9. Tõlük is azt kérdezte: "Mit tanácsoltok: Milyen választ adjak ennek a népnek, amely azt követelte tõlem: Könnyíts az igán, amelyet atyád rakott ránk?"

10. S az ifjak, akik vele nevelkedtek, azt mondták neki: "Így szólj a néphez, amely azt mondta neked: Atyád súlyos igát rakott ránk, de te könnyíts rajta! Így válaszolj nekik: Nekem a kisujjam is vastagabb, mint az atyám dereka.

11. Ha atyám nehéz igával terhelt benneteket, hát én még nehezebb igával tetézem. Atyám ostorral vert benneteket, én pedig skorpióval foglak verni."

12. A harmadik napon elment Jerobeám és az egész nép Rechabeámhoz, ahogyan a király meghagyta nekik: "Térjetek vissza három nap múlva!"

13. A király kemény feleletet adott nekik, és nem törõdött az öregek tanácsával.

14. Az ifjak biztatására így beszélt hozzájuk: "Atyám súlyos igát rakott rátok, de én megtetézem. Atyám ostorral vert benneteket, én pedig skorpióval foglak verni."

15. A király tehát nem hallgatott a népre. Az volt ugyanis az Isten rendelése, hogy az Úr megvalósítsa azt az ígéretét, amelyet a silói Achija által Jerobeámnak, Nabát fiának tett.

16. Mivel a király nem hallgatott rájuk, Izrael egész népe így válaszolt a királynak: "Nincs részünk Dávidban, sem örökségünk Izáj fiában. Térj vissza sátraidba, Izrael, te meg, Dávid, nézz a magad háza után!" Azzal az egész Izrael visszatért sátraiba.

17. Így Rechabeám Izraelnek csak azokon a fiain uralkodott, akik Júda városaiban laktak.

18. Rechabeám király elküldötte ugyan Hadorám robotfelügyelõt, de Izrael fiai agyonkövezték. Ekkor Rechabeám király gyorsan szekérre szállt, és Jeruzsálembe menekült.

19. Így pártolt el Izrael Dávid családjától mind a jelen napig.

“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina