1. Aza uralkodásának 36. esztendejében Bása, Izrael királya felvonult Júda ellen. Kiépítette Rámát, hogy Aza, Júda királya számára lehetetlenné tegye a szabad mozgást.

2. Ekkor Aza kihozatta az Úr templomából és a királyi palotának a kincstárából az ezüstöt és az aranyat. Aztán követséget küldött a Damaszkuszban lakó Ben-Hadadhoz, Arám királyához, ezzel az üzenettel:

3. "Szövetség van köztem és közted, atyám és atyád között. Nos, azért küldtem neked aranyat és ezüstöt, hogy bontsd fel a szövetséget Básával, Izrael királyával, hogy eltávozzon tõlem."

4. Ben-Hadad hallgatott Aza királyra, és elküldte seregének vezéreit Izrael városai ellen. Azok megverték Ijont, Dánt, Abelmajimot és Naftali minden raktárvárosát.

5. Amint ezt Bása meghallotta, abbahagyta Rámában az építkezést és beszüntette a munkáját.

6. Aza király pedig felszólította egész Júdát, és elhordták Rámából a követ és a fát, amelyet Bása az építkezésre szánt. Belõle építtette ki Gebát és Micpát.

7. Abban az idõben Hanáni látóember fölkereste Azát, Júda királyát, és azt mondta neki: "Mivel Arám királyára támaszkodtál és nem bíztál az Úrban, a te Istenedben, azért menekült meg Arám királyának serege a kezedbõl.

8. Pedig ugye, a kusiták és a líbiaiak nagyobb erõvel, sokkal több szekérrel és lovassal voltak? Az Úr mégis kezedbe adta õket, mert bíztál benne.

9. Az Úr szeme ugyanis átvizsgálja az egész földet, és õ erõsnek bizonyul azok elõtt, akik egész szívvel benne bíznak. Azért oktalanul jártál el, emiatt mostantól fogva háborúk törnek ki ellened."

10. Ezért Aza megharagudott a látóemberre, és fogságba vetette, mert annyira felbosszantotta a dolog. Abban az idõben Aza a népbõl is többet megbüntetett.

11. Aza dolgai az elsõktõl az utolsókig mind meg vannak írva Júda és Izrael királyainak könyvében.

12. Uralkodásának 39. esztendejében Aza igen súlyosan megbetegedett a lábára. De betegségében nem az Urat kereste, hanem inkább az orvosokban bízott.

13. Uralkodásának 41. esztendejében Aza megtért atyáihoz és meghalt.

14. Sírjában temették el, amelyet Dávid városában ásatott magának. Ráfektették a ravatalra, amely tele volt fûszerekkel és kenõcsök módjára készített illatszerekkel. Aztán óriási nagy tüzet gyújtottak felette.

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina