1. Ha arra a földre érkezel, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül, elfoglalod és letelepedsz rajta, mindenbõl, amit azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad majd neked, betakarítasz,

2. vedd az elsõ termés egy részét, tedd be egy kosárba, s menj el arra a helyre, amelyet az Úr, a te Istened neve kiválaszt.

3. Menj oda a paphoz, aki akkor épp ellátja a szolgálatot, s mondd neki: "Kijelentem ma az Úrnak, az én Istenemnek, hogy megérkeztem arra a földre, amelyet az Úr esküvel ígért atyáinknak!"

4. A pap erre vegye ki a kezedbõl a kosarat, s állítsa az Úr, a te Istened elé.

5. Te pedig mondd az Úr, a te Istened színe elõtt: "Apám vándorló arám volt, lement Egyiptomba, s ott élt idegenként; kevesen követték, mégis nagy, erõs és népes néppé vált.

6. Amikor aztán az egyiptomiak rosszul bántak velünk, sanyargattak és kemény szolgaságba vetettek minket,

7. akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk, s az Úr meghallgatta könyörgésünket, meglátta nyomorúságunkat, elnyomatásunkat és szorongatottságunkat.

8. Az Úr erõs kézzel és kinyújtott karral kivezetett Egyiptomból, nagy rémületet támasztva, jelek és csodák kíséretében.

9. Erre a földre hozott, és nekünk adta ezt a tejjel-mézzel folyó országot.

10. Itt hozom annak a földnek elsõ termését, amelyet te, az Úr, nekem adtál." Ezzel hagyd ott (a kosarat) az Úr, a te Istened színe elõtt, majd borulj le az Úr, a te Istened elõtt,

11. és örülj egész családoddal, a levitával és a körödben élõ idegennel együtt, mindannak a jónak, amit az Úr, a te Istened adott neked.

12. Amikor a harmadik esztendõben, a tized évében minden termésedbõl kiveszed a teljes tizedrészt és odaadod a levitának, az idegennek, az árvának és az özvegynek, hogy városaidban jóllakásig egyenek,

13. mondd az Úr, a te Istened színe elõtt: "Elhoztam házamból, ami szent, s íme, fölajánlom a pap és az idegen, az árva és az özvegy javára, törvényed szerint, amelyet szabtál nekem. Nem hágtam át, s nem vettem semmibe egyetlen törvényedet sem.

14. Nem ettem belõle halottat siratva, nem ettem belõle, amikor tisztátalan voltam, s halottnak sem ajánlottam fel belõle. Engedelmeskedtem az Úr, az én Istenem szavának, mindenben úgy jártam el, ahogy parancsoltad.

15. Tekints hát le szent hajlékodból, az égbõl, és áldd meg népedet, Izraelt és az országot, amelyet nekünk adtál, amint atyáinknak esküvel ígérted, a tejjel-mézzel folyó országot."

16. Az Úr, a te Istened a mai napon megparancsolja neked, hogy tartsd meg ezeket a parancsokat és törvényeket. Kövesd hát õket lelkiismeretesen, szíved, lelked mélyébõl.

17. Az Úr azt akarja, hogy vedd tudomásul ma nyilatkozatát: a te Istened lesz, ha az õ útján jársz, megtartod parancsait, törvényeit és rendelkezéseit és hallgatsz a szavára.

18. Továbbá azt kívánja az Úr, hogy nyilatkoztasd ma ki: az õ tulajdon népe leszel - amint mondta neked -, s szem elõtt tartod a parancsait.

19. Akkor minden más népnek fölébe emel, tiszteletben, hírnévben és dicsõségben, és az Úrnak, a te Istenednek szentelt nép leszel, amint megmondta.

“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina