1. A történtek után az Úr szava megnyilatkozott Ábrámnak látomásban: "Ne félj Ábrám, én védõpajzs vagyok; a jutalmad igen nagy lesz."

2. Ábrám így szólt: "Uram, Istenem, mit adhatsz nekem, hiszen gyermek nélkül maradtam."

3. És Ábrám így folytatta: "Nézd, nem adtál nekem utódot, így szolgám lesz az örökösöm."

4. Az Úr szava ezt mondta neki: "Nem az lesz örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki testedbõl származik."

5. Aztán kivezette, és ezt mondta neki: "Nézz föl az égre és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni õket." Majd hozzáfûzte: "Ilyen lesz a nemzetséged."

6. Hitt az Úrnak, õ pedig beszámította neki megigazulásra.

7. Ismét szólt hozzá: "Én vagyok Isten, aki kihívtalak a kaldeai Úrból, hogy ezt a földet adjam birtokul."

8. Õ így válaszolt: "Uram, Istenem, mibõl tudom meg, hogy birtokolni fogom azt?"

9. Erre megparancsolta neki: "Hozz egy hároméves üszõt, egy hároméves kecskét, egy hároméves bakot, egy gerlét és egy galambot!"

10. Amikor odahozta neki ezeket az állatokat, középen átvágta õket és a két felet egymás mellé állította, a madarakat azonban nem vágta szét.

11. Akkor rablómadarak szálltak a testekre, de Ábrám elûzte õket.

12. Amikor a nap lenyugodott, Ábrámot mély álom fogta el, s nagy félelem szállta meg.

13. Õ azonban így szólt Ábrámhoz: "Tudd meg, hogy nemzetséged idegen lesz egy országban, amely nem az övé. Szolgálni fognak nekik, azok pedig elnyomják õket 400 esztendeig.

14. De én megítélem azt a népet is, amelynek szolgálniuk kell. Akkor javakban bõvelkedve vonulnak ki onnan.

15. Te azonban békében térsz meg atyáidhoz, és magas korban temetnek el.

16. A negyedik nemzedékben térnek ide vissza, mivel az amoriták bûne még nem teljes."

17. Mikor a nap lenyugodott és beállt a sûrû sötétség, füstölõ kemencéhez és égõ fáklyához hasonló valami ment végig ezek között a darabok között.

18. Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal és így szólt: "Utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom patakjától egészen a nagy folyamig, az Eufráteszig:

19. a kenitákat és kenizitákat, a kadmonitákat,

20. hetitákat, perizitákat és refaitákat,

21. az amoritákat, kánaániakat, girgasitákat és jebuzitákat."

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina