12. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój.

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina