1. Elifaz Temanac progovori tad i reèe:

2. "Zar Bogu koristan može biti èovjek? TÓa tko je mudar, sebi samom koristi.

3. Zar je Svesilnom milost što si pravedan i zar mu je dobit što si neporoèan?

4. Ili te zbog tvoje pobožnosti kara i zato se hoæe s tobom parnièiti?

5. Nije l' to zbog zloæe tvoje prevelike i zbog bezakonja kojim broja nema?

6. Od braæe si brao nizašto zaloge i s golih si ljudi svlaèio haljine;

7. ti nisi žednoga vodom napojio, uskraæivao si kruh izgladnjelima;

8. otimao si od siromaha zemlju da bi na njoj svog nastanio ljubimca;

9. puštao si praznih ruku udovice i siroèadi si satirao ruku.

10. Eto zašto tebe mreže sad sapinju, zašto te strahovi muèe iznenadni.

11. Svjetlost ti mrak posta i ništa ne vidiš, vode su duboke tebe potopile.

12. Zar Bog nije u visini nebeskoj i zar zvijezdama tjeme on ne vidi?

13. Ali ti kažeš: 'Što Bog može znati? Kroz oblak tmasti zar što razabire?

14. Oblaci pogled njegov zaklanjaju, i rubom kruga on hoda nebeskog.'

15. TÓa kaniš li se drevnog držat' puta kojim su išli ljudi nepravedni?

16. Prije vremena nestadoše oni, bujica im je temelje raznijela.

17. Zborahu Bogu: 'Nas se ti ostavi! Što nam Svesilni uèiniti može?'

18. A on im je dom punio dobrima makar do njega ne držahu ništa.

19. Videæ' im propast, klikæu pravednici, neporoèni se njima izruguju:

20. 'Gle, propadoše protivnici naši, što od njih osta, vatra im proždrije!"

21. S Bogom ti se sprijatelji i pomiri, i vraæena æe ti opet biti sreæa.

22. Ded prihvati Zakon iz njegovih usta, u srce svoje rijeè njegovu usadi.

23. Ako se raskajan vratiš Svesilnome i nepravdu iz svog šatora odstraniš,

24. tad æeš odbaciti zlato u prašinu i ofirsko blago u šljunak potoèni.

25. Svesilni æe postat' tvoje suho zlato, on æe biti tvoje gomile srebrene.

26. Da, Svesilni bit æe tvoje radovanje, i lice æeš k Bogu dizati slobodno.

27. Molit æeš mu se, i uslišat æe tebe, ispunit æeš što si mu zavjetovao.

28. Što god poduzeo, sve æe ti uspjeti, i putove æe ti obasjavat' svjetlost.

29. Jer, on ponizuje ponos oholima, dok u pomoæ smjernim oèima pritjeèe.

30. Iz nevolje on izbavlja nevinoga; i tebe æe spasit' tvoje èiste ruke."

“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina