1. Mudar sin veseli oca, a lud je sin žalost majci svojoj.

2. Ne koristi krivo steèeno blago, dok pravednost izbavlja od smrti.

3. Ne dopušta Jahve da gladuje duša pravednika, ali odbija pohlepu opakih.

4. Lijena ruka osiromašuje èovjeka, a marljiva ga obogaæuje.

5. Tko sabira ljeti, razuman je sin, a tko hrèe o žetvi, navlaèi sramotu.

6. Blagoslovi su nad glavom pravedniku, a usta opakih kriju nasilje.

7. Pravednikov je spomen blagoslovljen, a opakom se ime proklinje.

8. Tko je mudra srca, prima zapovijedi, dok brbljava luda propada.

9. Tko nedužno živi, hodi bez straha, a tko ide krivim putovima, poznat æe se.

10. Tko žmirka okom, zadaje tugu, a tko ludo zbori, propada.

11. Pravednikova su usta izvor života, a opakomu usta kriju nasilje.

12. Mržnja izaziva svaðu, a ljubav pokriva sve pogreške.

13. Na usnama razumnoga nalazi se mudrost, a batina je za leða nerazumna èovjeka.

14. Mudri kriju znanje, a luðakova su usta blizu propasti.

15. Blago je bogatomu tvrdi grad, a ubogima je propast njihovo siromaštvo.

16. Pravednik priraðuje za život, a opaki priraðuje za grijeh.

17. Tko se naputka drži, na putu je života, a zabluðuje tko se na ukor ne osvræe.

18. Lažljive usne kriju mržnju, a tko klevetu širi, bezuman je!

19. Obilje rijeèi ne biva bez grijeha, a tko zauzdava svoj jezik, razuman je.

20. Pravednikov je jezik odabrano srebro, a razum opakoga malo vrijedi.

21. Pravednikove su usne hrana mnogima, a luðaci umiru s ludosti svoje.

22. Gospodnji blagoslov obogaæuje i ne prati ga nikakva muka.

23. Bezumniku je radost uèiniti sramotno djelo, a razumnu èovjeku biti mudar.

24. Èega se opaki boji, ono æe ga stiæi, a pravednièka se želja ispunjava.

25. Kad oluja prohuja, opakoga nestane, a pravednik ima temelj vjeèni.

26. Kakav je ocat zubima i dim oèima, takav je ljenivac onima koji ga šalju.

27. Strah Gospodnji umnaža dane, a opakima se prekraæuju godine.

28. Pravednièko je ufanje puno radosti, a opakima je nada uprazno.

29. Gospodnji je put okrilje bezazlenu, a propast onima koji èine zlo.

30. Pravednik se neæe nikad pokolebati, a opakih æe nestati s lica zemlje.

31. Pravednikova usta raðaju mudrošæu, a opak jezik èupa se s korijenom.

32. Pravednikove usne znaju što je milo, dok usta opakih poznaju zloæu.

“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina