1. Sine moj, ako primiš moje rijeèi i pohraniš u sebi moje zapovijedi,

2. i uhom svojim osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru;

3. jest, ako prizoveš razum i zavapiš za razborom;

4. ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom -

5. tada æeš shvatiti strah Gospodnji i naæi æeš Božje znanje.

6. Jer Jahve daje mudrost, iz njegovih usta dolazi znanje i razboritost.

7. On pravednicima pruža svoju pomoæ, štit je onih koji hode u bezazlenosti.

8. Jer on štiti staze pravde i èuva pute svojih pobožnika.

9. Tada æeš shvatiti pravdu, pravicu, pravednost i sve staze dobra,

10. jer æe mudrost uæi u tvoje srce i spoznaja æe obradovati tvoju dušu.

11. Oprez æe paziti na te i razboritost æe te èuvati:

12. da te izbavi od zla puta, od varava èovjeka,

13. od onih koji ostavljaju staze poštenja te idu mraènim putovima;

14. koji se vesele èineæi zlo i likuju u opaèinama zloæe;

15. kojih su staze krive i koji su opaki na svojim putovima;

16. da te izbavi od preljubnice i od tuðinke koja laska rijeèima;

17. koja ostavlja prijatelja svoje mladosti i zaboravlja zavjet svoga Boga

18. jer joj kuæa tone u smrt i njezini putovi vode mrtvima.

19. Tko god zalazi k njoj ne vraæa se nikad i ne nalazi više putove života.

20. Zato idi putem èestitih i drži se staza pravednièkih!

21. Jer samo æe pravedni nastavati zemlju i bezazleni æe ostati na njoj.

22. A opake æe zbrisati sa zemlje i bogohulnike išèupati iz nje.

“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina