1. Slušajte, djeco, pouku oèevu i pazite kako biste spoznali mudrost,

2. jer dobar vam nauk dajem: ne prezrite moga naputka.

3. I ja sam bio sin u svoga oca i nježan jedinac u svoje matere;

4. i mene je on uèio i govorio mi: "Zadrži moje rijeèi u svojem srcu, poštuj moje zapovijedi i živjet æeš.

5. Steci mudrost, steci razbor, ne smeæi ih s uma i ne odstupi od rijeèi mojih usta.

6. Ne ostavljaj je i èuvat æe te; ljubi je i obranit æe te.

7. Poèetak je mudrosti: steci sebi mudrost i svim svojim imanjem steci razboritost.

8. Velièaj je i uzvisit æe te; donijet æe ti èast kad je prigrliš.

9. Stavit æe ti ljupki vijenac na glavu, i obdarit æe te krasnom krunom."

10. Poslušaj, sine moj, primi moje rijeèi i umnožit æe se godine tvojeg života.

11. Pouèih te putu mudrosti, navratih te na prave staze;

12. neæe ti se zapletati koraci kad staneš hoditi; potrèiš li, neæeš posrnuti.

13. Èvrsto se drži pouke, ne puštaj je, èuvaj je, jer ona ti je život.

14. Ne idi stazom opakih i ne stupaj putem zlikovaca.

15. Ostavi ga, ne hodi njime; kloni ga se i zaobiði ga.

16. Jer oni ne spavaju ako ne uèine zla, i san im ne dolazi ako koga ne obore.

17. Jer jedu kruh opaèine i piju vino nasilja.

18. A pravednièka je staza kao svjetlost svanuæa, koja je sve jasnija do potpunog dana.

19. A put je opakih kao mrkli mrak: ne znaju o što æe se spotaknuti.

20. Sine moj, pazi na moje rijeèi, prigni uho svoje mojim besjedama.

21. Ne gubi ih nikad iz oèiju, pohrani ih usred srca svoga.

22. Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu.

23. A svrh svega, èuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život.

24. Drži daleko od sebe lažna usta i udalji od sebe usne prijevarne.

25. Nek' tvoje oèi gledaju u lice i neka ti je pogled uvijek prav.

26. Pazi na stazu kojom kroèiš i neka ti svi putovi budu pouzdani.

27. Ne skreæi ni desno ni lijevo, drži svoj korak daleko oda zla.

“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina