1. Koji su pod jarmom, robovi, neka svoje gospodare smatraju svake èasti dostojnima da se ne bi pogrðivalo ime Božje i nauk.

2. A oni kojima su gospodari vjernici, neka ih ne cijene manje zato što su braæa, nego neka im još više služe jer ti koji primaju njihovo dobroèinstvo vjernici su i ljubljena braæa. To nauèavaj i preporuèuj!

3. A tko drukèije nauèava i ne prianja uza zdrave rijeèi, rijeèi Gospodina našega Isusa Krista, i nauk u skladu s pobožnošæu,

4. nadut je, puka neznalica, samo boluje od raspra i rjeèoborstava, od kojih nastaje zavist, svaða, pogrde, zla sumnjièenja,

5. razraèunavanja ljudi pokvarene pameti i lišenih istine, što pobožnost smatraju dobitkom.

6. Pa i jest dobitak velik pobožnost, zadovoljna onim što ima!

7. Ta ništa nismo donijeli na svijet te iz njega ništa ni iznijeti ne možemo!

8. Imamo li dakle hranu i odjeæu, zadovoljimo se time.

9. Jer oni koji se hoæe bogatiti, upadaju u napast, zamku i mnoge nerazumne i štetne požude što ljude strovaljuju u zator i propast.

10. Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje; njemu odani, mnogi odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnogima.

11. A ti se, Božji èovjeèe, toga kloni! Teži za pravednošæu, pobožnošæu, vjerom, ljubavlju, postojanošæu, krotkošæu!

12. Bij dobar boj vjere, osvoji vjeèni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedoèanstvo pred mnogim svjedocima!

13. Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoèi lijepo svjedoèanstvo:

14. èuvaj Zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do Pojavka Gospodina našega Isusa Krista.

15. Njega æe u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara,

16. koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu èast i vlast vjekovjeèna! Amen.

17. Onima koji su u sadašnjem svijetu bogati zapovijedaj neka ne budu bahati i neka se ne uzdaju u nesigurno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve bogato daje na uživanje;

18. neka dobro èine, neka se bogate dobrim djelima, neka budu darežljivi, zajednièari -

19. prikupljajuæi sebi lijepu glavnicu za buduænost da osvoje onaj pravi život.

20. Timoteju, poklad èuvaj kloneæi se svjetovnoga praznoglasja i proturjeèja nekog nazovispoznanja,

21. koje su neki ispovijedali pa od vjere zastranili. Milost s vama

“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina