Löydetty 2319 Tulokset: Israél

 • aşa încât uimea mulţimea care vedea muţii vorbind, invalizii sănătoşi, şchiopii mergând şi orbii văzând. Şi îl glorificau pe Dumnezeul lui Israél. (Evanghelia după sf. Matei 15, 31)

 • Dar Isus le-a zis: „Adevăr vă spun că voi care m-aţi urmat, la reînnoirea tuturor lucrurilor, când Fiul Omului va sta pe tronul gloriei sale, veţi sta şi voi pe douăsprezece tronuri ca să judecaţi cele douăsprezece triburi ale lui Israél. (Evanghelia după sf. Matei 19, 28)

 • Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin Ieremía profetul, care zice: «Şi au luat treizeci de arginţi, preţul celui vândut, care a fost stabilit de fiii lui Israél (Evanghelia după sf. Matei 27, 9)

 • şi pe mulţi dintre fiii lui Israél îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. (Evanghelia după sf. Luca 1, 16)

 • L-a sprijinit pe Israél, slujitorul său, amintindu-şi de îndurarea sa, (Evanghelia după sf. Luca 1, 54)

 • „Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israél, pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său (Evanghelia după sf. Luca 1, 68)

 • Copilul creştea şi se întărea în duh; el a rămas în pustiu până în ziua arătării lui înaintea lui Israél. (Evanghelia după sf. Luca 1, 80)

 • Şi iată că era la Ierusalím un om cu numele Simeón; acesta era un om drept şi evlavios care aştepta mângâierea lui Israél şi Duhul Sfânt era asupra lui. (Evanghelia după sf. Luca 2, 25)

 • lumină spre luminarea neamurilor şi slava poporului tău, Israél!”. (Evanghelia după sf. Luca 2, 32)

 • Simeón i-a binecuvântat şi i-a spus Mariei, mama lui: „Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israél şi ca semn de contradicţie – (Evanghelia după sf. Luca 2, 34)

 • şi adevărat vă spun că multe văduve erau în Israél în zilele lui Ilíe, când cerul a fost închis timp de trei ani şi şase luni, încât s-a făcut mare foamete în toată ţara, (Evanghelia după sf. Luca 4, 25)

 • Şi mulţi leproşi erau în Israél pe timpul profetului Elizéu, dar nimeni dintre ei n-a fost curăţat, decât doar Naamán sirianul”. (Evanghelia după sf. Luca 4, 27)


“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina