Löydetty 8625 Tulokset: Lor

 • în afară de ce au mâncat tinerii şi de partea oamenilor care au mers cu mine, Anér, Eşcól şi Mamré: ei să-şi ia partea lor!”. (Cartea Genezei 14, 24)

 • A patra generaţie, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoréilor nu şi-a împlinit până acum [măsura]”. (Cartea Genezei 15, 16)

 • El va fi un om asemenea unui asin sălbatic. Mâna lui va fi împotriva tuturor şi mâna tuturor va fi împotriva lui. Şi el se va aşeza în faţa tuturor fraţilor săi”. (Cartea Genezei 16, 12)

 • Abrahám l-a luat pe Ismaél, fiul său, pe toţi cei ce se născuseră în casa lui şi pe toţi cei cumpăraţi cu argintul lui, pe toţi cei de parte bărbătească dintre oamenii din casa lui Abrahám şi a tăiat împrejur carnea prepuţului lor chiar în ziua aceea, aşa cum îi spusese Dumnezeu. (Cartea Genezei 17, 23)

 • A luat unt, lapte şi viţelul pe care îl pregătise şi le-a pus înaintea lor, iar ei au mâncat în timp ce el stătea lângă ei sub copac. (Cartea Genezei 18, 8)

 • Abrahám şi Sára erau bătrâni, ajunși [înaintați] în zile, iar Sárei îi încetase rânduiala femeilor. (Cartea Genezei 18, 11)

 • căci l-am ales ca el să lase poruncă fiilor săi şi casei sale de după el să păstreze calea Domnului şi să facă dreptate şi judecată, pentru ca Domnul să ducă la îndeplinire ceea ce i-a spus lui Abrahám”. (Cartea Genezei 18, 19)

 • Domnul a zis: „Strigătul [împotriva] Sodómei şi Gomórei s-a mărit şi păcatul lor este foarte greu. (Cartea Genezei 18, 20)

 • De aceea voi coborî să văd dacă purtarea lor corespunde cu strigătul ei ajuns până la mine; iar de nu, voi şti [ce să fac]”. (Cartea Genezei 18, 21)

 • Domnul i-a răspuns: „Dacă voi găsi în Sodóma, în cetate, cincizeci de drepţi, voi suporta tot locul de dragul lor!”. (Cartea Genezei 18, 26)

 • Abrahám a continuat să vorbească şi a zis: „Poate că se vor găsi acolo patruzeci”. I-a răspuns: „Nu o voi face de dragul celor patruzeci”. (Cartea Genezei 18, 29)

 • [Abrahám] a zis: „Iată, am îndrăznit să mai vorbesc Domnului meu. Poate se vor găsi acolo douăzeci!”. A răspuns: „Nu o voi distruge de dragul celor douăzeci!”. (Cartea Genezei 18, 31)


“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina