Löydetty 534 Tulokset: Nostru

 • Ei au zis: ,,Dumnezeul evreilor ne-a ieşit în întâmpinare. Lasă-ne deci să mergem cale de trei zile în pustiu ca să aducem jertfă Domnului Dumnezeului nostru, ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie!”. (Cartea Exodului 5, 3)

 • Iar măsura de cărămizi pe care o făceau mai înainte, să-i puneţi s-o facă fără a scădea ceva din ele! Căci sunt leneşi, de aceea strigă: «Să mergem şi să aducem jertfă Dumnezeului nostru!»! (Cartea Exodului 5, 8)

 • El i-a zis: ,,Mâine”. [Moise] a zis: „Fie după cuvântul tău, ca să ştii că nu este nimeni ca Domnul Dumnezeul nostru! (Cartea Exodului 8, 6)

 • Moise a răspuns: ,,Nu este stabilit să facem aşa, căci am aduce Domnului Dumnezeului nostru jertfe care sunt un lucru abominábil pentru egipténi. Şi dacă vom aduce sub ochii lor jertfe, care sunt un lucru abominábil pentru egipténi, nu ne vor bate ei oare cu pietre? (Cartea Exodului 8, 22)

 • Vom merge cale de trei zile în pustiu şi acolo vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru, după cum ne va spune”. (Cartea Exodului 8, 23)

 • Moise a zis: ,,Chiar dacă tu vei pune în mâinile noastre jertfele şi arderile de tot pe care le vom face pentru Domnul Dumnezeul nostru, (Cartea Exodului 10, 25)

 • turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi; nicio copită nu va rămâne, căci din ele vom aduce jertfă Domnului Dumnezeului nostru. Iar noi nu ştim ce vom jertfi Domnului până nu vom ajunge acolo”. (Cartea Exodului 10, 26)

 • El a dat locului numele de „Mássa şi Meríba” din cauza certei fiilor lui Israél şi pentru că l-au pus la încercare pe Domnul, zicând: ,,Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este?”. (Cartea Exodului 17, 7)

 • El a zis: ,,Doamne, dacă am aflat har în ochii tăi, te rog, Doamne, să mergi în mijlocul nostru; într-adevăr, acest popor este încăpăţânat, dar iartă-ne fărădelegile şi păcatele şi fă-ne moştenirea ta!”. (Cartea Exodului 34, 9)

 • Moáb le-a zis bătrânilor lui Madián: „Mulţimea aceasta va devora tot ceea ce este în jurul nostru aşa cum boul devorează verdeaţa de pe câmp”. În timpul acela Bálac, fiul lui Ţipór, era rege în Moáb. (Cartea Numerilor 22, 4)

 • ,,Tatăl nostru a murit în pustiu; el nu era în mijlocul cetei celor ce s-au strâns împotriva Domnului în ceata lui Córe, ci a murit în păcatul lui şi n-a avut fii. (Cartea Numerilor 27, 3)

 • Pentru ce să se piardă numele tatălui nostru din mijlocul familiei lui, pentru că n-a avut fii? Dă-ne şi nouă moştenire între fraţii tatălui nostru!”. (Cartea Numerilor 27, 4)


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina