Löydetty 25 Tulokset: èisto

 • U èisto ga zlato obloži i naèini mu naokolo završni pojas od zlata. (Knjiga Izlaska 25, 24)

 • Obloži mu u èisto zlato: njegovu gornju plohu, njegove strane naokolo i njegove rošèiæe. Naèini mu zlatan završni pojas naokolo. (Knjiga Izlaska 30, 3)

 • - svega junca - neka iznese na èisto mjesto izvan tabora gdje se pepeo izasiplje i neka ga spali na vatri od drva; tu na pepelu neka se junac spali.'" (Levitski zakonik 4, 12)

 • Potom neka svuèe svoje ruho i na se obuèe drugo te neka odnese zamašæeni pepeo na èisto mjesto izvan tabora. (Levitski zakonik 6, 4)

 • da možete luèiti posveæeno od obiènoga, èisto od neèistoga; (Levitski zakonik 10, 10)

 • Ako što od njihova strva padne na žitno sjemenje što æe se sijati, ono ostaje èisto; (Levitski zakonik 11, 37)

 • A jedan èist èovjek neka pokupi pepeo od junice pa ga pohrani izvan tabora na èisto mjesto da se èuva izraelskoj zajednici za vodu oèišæenja. To je žrtva okajnica. (Knjiga Brojeva 19, 9)

 • Sve krilato èisto možete jesti. (Ponovljeni zakon 14, 20)

 • A Elizej poruèi dolazniku: "Idi i okupaj se sedam puta u Jordanu i tijelo æe ti opet biti èisto." (Druga knjiga o kraljevima 5, 10)

 • cvjetove, svjetiljke i usekaèe od zlata; bilo je to èisto zlato; (Druga knjiga Ljetopisa 4, 21)

 • èisto æeš èelo moæi tad podiæi, èvrst æeš biti i bojati se neæeš. (Knjiga o Jobu 11, 15)

 • Tko æe èisto izvuæ' iz neèista? Nitko! (Knjiga o Jobu 14, 4)


“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina