Löydetty 966 Tulokset: Svojim

 • Lamek prozbori svojim ženama: "Ada i Sila, glas moj poslušajte! Žene Lamekove, èujte mi besjedu: Èovjeka sam ubio jer me ranio i dijete jer me udarilo. (Knjiga Postanka 4, 23)

 • Sve što u svojim nosnicama imaše dah života - sve što bijaše na kopnu - izgibe. (Knjiga Postanka 7, 22)

 • Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima. (Knjiga Postanka 10, 5)

 • To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima. (Knjiga Postanka 10, 20)

 • To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima. (Knjiga Postanka 10, 31)

 • To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa. (Knjiga Postanka 10, 32)

 • A ti æeš k ocima svojim u miru poæi, u sretnoj starosti bit æeš sahranjen. (Knjiga Postanka 15, 15)

 • One noæi opiju oca vinom, i starija ode te legne sa svojim ocem, a on nije znao kad je legla ni kad je ustala. (Knjiga Postanka 19, 33)

 • Zatim se Abraham vrati k svojim slugama pa se zajedno upute u Beer Šebu. U Beer Šebi se Abraham nastani. (Knjiga Postanka 22, 19)

 • A Efron je sjedio sa sinovima Hetovim. Potom Efron, Hetit, odgovori Abrahamu da ga èuju sinovi Hetovi svojim ušima - svi koji su sjedili u vijeæu onoga grada: (Knjiga Postanka 23, 10)

 • Zatim Abraham preminu, umrije u sretnoj dobi - star i pun godina - te bi pridružen svojim precima. (Knjiga Postanka 25, 8)

 • A ovo je duljina Jišmaelova života: stotinu trideset i sedam godina. Zatim izdahnu; umrije i bi pridružen svojim precima. (Knjiga Postanka 25, 17)


“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina