Löydetty 3109 Tulokset: moj

 • A ako žena ne bude htjela za tobom poæi, ti æeš biti osloboðen od ove moje zakletve; ali moga sina onamo ne vodi!" (Knjiga Postanka 24, 8)

 • Potom mene moj gospodar zakune rekavši: 'Nemoj uzeti za ženu mome sinu djevojku Kanaanku, u zemlji u kojoj boravim kao stranac, (Knjiga Postanka 24, 37)

 • nego otiði k obitelji moga oca, k mojoj rodbini, da naðeš ženu mome sinu.' (Knjiga Postanka 24, 38)

 • On mi odgovori: 'Jahve, pred èijim sam licem hodio, poslat æe s tobom svog anðela i tvoje æe putovanje dovesti k cilju, a ti æeš naæi ženu mome sinu od moje rodbine, od obitelji moga oca. (Knjiga Postanka 24, 40)

 • Jedino æeš ovako biti osloboðen moje zakletve: ako doðeš k mojoj rodbini, i oni te odbiju, od moje si zakletve osloboðen.' (Knjiga Postanka 24, 41)

 • Ona brzo spusti vrè i odvrati: 'Pij! A napojit æu i tvoje deve.' Tako sam se ja napio, a ona napoji i moje deve. (Knjiga Postanka 24, 46)

 • On im reèe: "Ne zadržavajte me kad je Jahve moje putovanje uspješno kraju priveo. Pustite me da se vratim svome gospodaru!" (Knjiga Postanka 24, 56)

 • pa zapita slugu: "Tko je onaj èovjek što poljem ide nama u susret?" A sluga odgovori: "Ono je moj gospodar." Nato ona uze koprenu te se pokri. (Knjiga Postanka 24, 65)

 • a to zato što je Abraham slušao moj glas i pokoravao se mojim zapovijedima, mojim zakonima i odredbama!" (Knjiga Postanka 26, 5)

 • A sad, sine moj, poslušaj me i uèini kako ti naredim. (Knjiga Postanka 27, 8)

 • Ali Jakov odgovori svojoj majci Rebeki: "E, ali moj je brat Ezav runjav, a ja sam bez dlaka! (Knjiga Postanka 27, 11)

 • Možda me se moj otac dotakne te æu u njegovim oèima ispasti varalicom i na se svaliti prokletstvo, a ne blagoslov." (Knjiga Postanka 27, 12)


“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina