Löydetty 1043 Tulokset: ode

 • A koji se oglÄedÄa u savršenom zakonu slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušatelj nego djelotvoran izvršitelj, blažen æe biti u svem djelovanju svome. (Jakovljeva poslanica 1, 25)

 • Tako govorite i tako èinite kao oni koji imaju biti suðeni po zakonu slobode. (Jakovljeva poslanica 2, 12)

 • Može li, braæo moja, smokva roditi maslinama ili trs smokvama? Ni slan izvor ne može dati slatke vode. (Jakovljeva poslanica 3, 12)

 • Dosta je uistinu što ste u prošlom vremenu vršili volju pogana, hodeæi u razvratnostima, požudama, pijanèevanjima, pijankama, opijanjima i bezakonièkim idolopoklonstvima. (Prva Petrova poslanica 4, 3)

 • Ta oni naumice zaboravljaju da nebesa bijahu odavna i da zemlja na Božju rijeè posta iz vode i po vodi. (Druga Petrova poslanica 3, 5)

 • Ovo vam napisah o onima koji vas zavode. (Prva Ivanova poslanica 2, 26)

 • Obradovah se veoma što sam meðu tvojom djecom našao takve koji hode u istini, kao što primismo zapovijed od Oca. (Druga Ivanova poslanica 1, 4)

 • To su rogoborni nezadovoljnici koji hode putom svojih požuda, usta im zbore naduto, ulaguju se u lice radi dobitka. (Poslanica Jude apostola 1, 16)

 • Kraljevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i moguænici, rob i slobodnjak - svi se sakriše u spilje i peæine gorske (Otkrivenje 6, 15)

 • Oni imaju vlast zakljuèati nebo da ne pada kiša dok prorokuju; imaju vlast pretvoriti vode u krv i udariti zemlju kojim god zlom kad god htjednu. (Otkrivenje 11, 6)

 • I razgnjevi se Zmaj na Ženu pa ode i zarati se s ostatkom njezina potomstva, s onima što èuvaju Božje zapovijedi i drže svjedoèanstvo Isusovo. (Otkrivenje 12, 17)

 • Za njim eto drugog anðela koji govori: "Pade, pade Babilon, veliki koji vinom gnjeva i bluda svojega opi sve narode!" (Otkrivenje 14, 8)


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina