Löydetty 1560 Tulokset: Akik

 • Azután József ismét visszatért Egyiptomba: õ, a testvérei és mindazok, akik eljöttek vele atyja temetésére. (Teremtés könyve 50, 14)

 • Ezek Izrael fiainak nevei, akik családjukkal együtt lekísérték Jákobot Egyiptomba: (Kivonulás könyve 1, 1)

 • Egyiptom királya ezt a parancsot adta a héberek bábáinak, akik közül az egyiket Sifrának, a másikat Puának hívták: (Kivonulás könyve 1, 15)

 • Az Úr így szólt Mózeshez Midiánban: "Menj, térj vissza Egyiptomba, mert már meghaltak, akik életedre törtek." (Kivonulás könyve 4, 19)

 • Amikor eljöttek a fáraótól, találkoztak Mózessel és Áronnal, akik már várták õket. (Kivonulás könyve 5, 20)

 • Azok ellenben, akik nem törõdtek az Úr fenyegetésével, kint hagyták rabszolgáikat és állataikat a mezõn. (Kivonulás könyve 9, 21)

 • Mózest és Áront visszavitték a fáraó elé, s az ezt mondta nekik: "Menjetek és mutassatok be áldozatot Jahvénak, az Isteneteknek. Kik azok, akik el akarnak menni?" (Kivonulás könyve 10, 8)

 • Az Úr megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, s az üldözõbe vette Izrael fiait, akik felemelt kézzel vonultak ki. (Kivonulás könyve 14, 8)

 • Mózest értesítették: "Nézd, apósod jön hozzád feleségeddel és két fiával, akik szintén vele vannak." (Kivonulás könyve 18, 6)

 • De válassz ki a népbõl derék, istenfélõ és megbízható férfiakat, akik nem haszonlesõk, s tedd meg õket az ezres, a százas, az ötvenes és a tízes csoportok elöljáróivá. (Kivonulás könyve 18, 21)

 • A papoknak is, akik különben közeledhetnek az Úrhoz, meg kell szentelõdniük, nehogy az Úr haragra gerjedjen ellenük." (Kivonulás könyve 19, 22)

 • Ne borulj le ilyen képek elõtt és ne tiszteld õket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyûlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. (Kivonulás könyve 20, 5)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina