Löydetty 837 Tulokset: Ember

 • Mert Izrael fiai körében az enyém minden elsõszülött, ember és állat egyaránt. Azon a napon, amelyen lesújtottam Egyiptom elsõszülötteire, a magamévá avattam õket. (Számok könyve 8, 17)

 • Két ember azonban a táborban maradt; az egyiket Eldadnak, a másikat Medadnak hívták. Rájuk is alászállt a lélek; a számba vettek közé tartoztak, de nem mentek oda a sátorhoz. A táborban prófétai elragadtatásba estek. (Számok könyve 11, 26)

 • Mózes azonban nagyon alázatos ember volt, alázatosabb, mint bárki a földön. (Számok könyve 12, 3)

 • fellázadtak Mózes ellen, s még kétszázötven ember Izrael fiai közül, a közösségek vezetõi, a nép elöljárói, neves emberek. (Számok könyve 16, 2)

 • ha azok az emberek ott úgy halnak meg, ahogy minden ember meghal, s az történik velük, ami minden emberrel történik, akkor nem engem küldött az Úr. (Számok könyve 16, 29)

 • A tied minden élõlény, ami elsõként nyitja meg az anyaméhet, s amelyet felajánlanak az Úrnak, ember, s állat egyaránt, de meg kell engedned, hogy az emberek kiválthassák elsõszülöttüket, s a tisztátalan állatnak is váltasd ki elsõszülöttét. (Számok könyve 18, 15)

 • Nem ember az Isten, hogy hazudjék, nem ember fia, hogy visszakozzék. Mond-e valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-e valamit, hogy ne teljesítené? (Számok könyve 23, 19)

 • s õ szózatba kezdett, e szavakkal: "Így beszél Bileám, Beor fia, így beszél a mélyreható tekintetû ember. (Számok könyve 24, 3)

 • S beszélni kezdett és azt mondta: "Így beszél Bileám, Beor fia, így beszél a mélyreható tekintetû ember. (Számok könyve 24, 15)

 • Erre megnyílt a föld, és elnyelte õket Korachhal egyetemben, (Korach) társai pedig úgy pusztultak el, hogy a tûzvésznek kétszázötven ember esett áldozatul - így váltak intõ jellé, (Számok könyve 26, 10)

 • Az Úr ezt válaszolta Mózesnek: "Vedd Nun fiát, Józsuét - õ olyan ember, akiben lélek van -, tedd rá kezedet, (Számok könyve 27, 18)

 • és 16000 ember - közülük az Úrnak ajándékképpen 32 lélek. (Számok könyve 31, 40)


“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina