Löydetty 13920 Tulokset: Meg

 • megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön és bánkódott szívében. (Teremtés könyve 6, 6)

 • Ezt mondta az Úr: "Eltörlöm a föld színérõl az embert, akit a földön teremtettem: az embert az állatokkal, a csúszómászókkal és az ég madaraival együtt, mivel megbántam, hogy teremtettem õket." (Teremtés könyve 6, 7)

 • Isten így szólt Noéhoz: "Elhatároztam, hogy elpusztítok minden lényt a földön, mivel a föld az emberek miatt megtelt gonoszsággal. (Teremtés könyve 6, 13)

 • Noé úgy is tett, pontosan úgy járt el, ahogy Isten megparancsolta neki. (Teremtés könyve 6, 22)

 • Mert még hét nap, és akkor negyven nap és negyven éjjel esõt bocsátok a földre, s eltörlök a föld színérõl minden lényt, amit alkottam." (Teremtés könyve 7, 4)

 • Noé úgy tett, ahogy az Úr megparancsolta neki. (Teremtés könyve 7, 5)

 • egy hím és egy nõstény ment Noéval a bárkába, ahogy Isten megparancsolta.) (Teremtés könyve 7, 9)

 • Noé 600. évében, a második hónap 17. napján, ezen a napon megnyíltak a nagy mélységek forrásai és megeredtek az ég csatornái. (Teremtés könyve 7, 11)

 • Minden lénybõl egy hím és egy nõstény ment, ahogy Isten megparancsolta. Az Úr bezárta mögötte az ajtót. (Teremtés könyve 7, 16)

 • Ezután negyven napig ömlött az esõ a földre. A víz megdagadt és fölemelte a bárkát úgy, hogy a föld felett úszott. (Teremtés könyve 7, 17)

 • Az ár elhatalmasodott, és erõsen megduzzadt a föld felett, a bárka azonban a vízen úszott. (Teremtés könyve 7, 18)

 • A víz még magasabb lett a földön, annyira, hogy az ég alatt minden magas hegyet elborított. (Teremtés könyve 7, 19)


“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina