Löydetty 218 Tulokset: Mondom

 • Nézd, én a kútnál állok. A lány, aki kijön vizet meríteni és akinek azt mondom: Hadd igyam egy kis vizet a korsódból, (Teremtés könyve 24, 43)

 • Igen, az égre emelem kezem S mondom: Úgy éljek örökké, ahogy igaz! (Második Törvénykönyv 32, 40)

 • A népnek ezt a parancsot adta Józsue: "Ne kiáltsatok, s ne hallassátok a hangotokat [egyetlen szó se jöjjön ki a szátokon], addig a napig, míg azt nem mondom: Törjetek ki csatakiáltásban! Akkor harsogjatok!" (Józsue könyve 6, 10)

 • Az Úr így szólt Gedeonhoz: "Még mindig sok ez a nép. Vezesd õket a víz mellé és ott próbára teszem õket. Akirõl azt mondom, hogy menjen veled, az veled megy s akirõl azt mondom, hogy ne menjen veled, az nem megy." (Bírák könyve 7, 4)

 • Aztán odaküldöm szolgámat és azt mondom neki: "Menj, keresd meg a nyilam!" Ha így szólok szolgámhoz: "A nyíl innen van tõled, vedd föl!" - akkor gyere elõ, mert rendben lesz az ügyed, s nem fenyeget veszély, olyan igaz, mint hogy az Úr él. (Sámuel I. könyve 20, 21)

 • Achior, Ammon fiainak vezére azt mondta neki: "Uram, hallgasd meg a beszédet szolgád szájából! Az igazságot mondom el neked errõl a néprõl, amely a közeledben ezt a hegyvidéket lakja. Szolgád száját nem hagyja el semmiféle hazugság. Ez a nép a káldeusok ivadéka. (Judit könyve 5, 5)

 • Ne kérdezzétek, hogy mit akarok tenni. Nem mondom meg nektek, amíg végre nem hajtom." (Judit könyve 8, 34)

 • Elbeszélem neked, te meg hallgass rám, amit szemem látott, azt mondom el neked, (Jób könyve 15, 17)

 • Nézd, én mondom neked, ebben nincs igazad, mert nagyobb az Isten, mint bármelyik ember. (Jób könyve 33, 12)

 • De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem! (Zsoltárok könyve 31, 15)

 • Azt mondom: "Ne mulassanak rajtam, ne nevessenek, ha botlik a lábam." (Zsoltárok könyve 38, 17)

 • A dicsekvõnek azt mondom: "Hagyd a dicsekvést!" Az istentelennek: "Ne emeld föl a fejed! (Zsoltárok könyve 75, 5)


“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina