Löydetty 1463 Tulokset: csak

 • Hiszen ezek mind arra valók, hogy használat közben elpusztuljanak. Csak emberi parancsok és tanítások, (Kolosszeieknek írt levél 2, 22)

 • amelyek a bölcsesség látszatát keltik az önkényes vallási gyakorlatokkal, az alázatoskodással és az önsanyargatással, de valójában nincs semmi értékük, csak a test kielégítésére szolgálnak. (Kolosszeieknek írt levél 2, 23)

 • Ha megérkezik oda, fogadjátok szívesen! Köszönt benneteket még Jézus is, másik nevén Jusztusz. A zsidók közül csak õk dolgoznak együtt velem Isten országának hirdetésében; igazi vigasztalásomra szolgáltak. (Kolosszeieknek írt levél 4, 11)

 • Mindig hálát adunk Istennek mindnyájatokért, ahányszor csak megemlékezünk rólatok imádságainkban. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 1, 2)

 • Testvérek, mi egy idõre elszakadtunk tõletek, de csak térben, a szívünkben nem. Sõt, egyre jobban vágyunk rá, hogy viszontlássunk benneteket. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 2, 17)

 • s szeretettel is vagytok egész Macedóniában minden testvér iránt. Csak arra kérünk titeket, testvérek, hogy gyarapodjatok is benne. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 4, 10)

 • csak annak kell még az útból eltûnnie, ami még késlelteti. (Tesszalonikaiaknak írt II. levél 2, 7)

 • ne veszõdjenek mesékkel és vég nélküli családfákkal, amelyek csak vitatkozásra adnak alkalmat, de a hiten alapuló üdvrendet nem szolgálják. (Timóteusnak írt I. levél 1, 4)

 • Ki kell elõbb próbálni õket, s csak akkor szolgáljanak, ha kifogástalanok. (Timóteusnak írt I. levél 3, 10)

 • Idõs férfit ne korholj, csak figyelmeztesd, mint apádat, az ifjakat, mint öcsédet, (Timóteusnak írt I. levél 5, 1)

 • Az özvegyek sorába csak olyan kerüljön, aki legalább hatvanesztendõs, és csak egyszer ment férjhez. (Timóteusnak írt I. levél 5, 9)

 • Azt akarom ezért, hogy a fiatalabbak menjenek csak férjhez, adjanak gyermekeknek életet, viseljék gondját családjuknak, s ne szolgáltassanak alkalmat az ellenfélnek becsmérlésre. (Timóteusnak írt I. levél 5, 14)


“O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina