Löydetty 1463 Tulokset: csak

 • Mind hitben hunytak el, de anélkül, hogy az ígéret teljesedését megérték volna; csak messzirõl látták és üdvözölték, elismerve, hogy vándorok és jövevények a földön. (Zsidóknak írt levél 11, 13)

 • Asszonyok feltámasztás útján visszakapták halottaikat. Némelyek kínpadra jutottak, de nem fogadták el a szabadságot, csak hogy dicsõségesebb feltámadásban részesüljenek. (Zsidóknak írt levél 11, 35)

 • Azok csak rövid ideig és hangulatuk szerint fenyítettek bennünket, õ ellenben a legjobbat akarja nekünk, hogy szentségének részesévé legyünk. (Zsidóknak írt levél 12, 10)

 • Kérlek, testvérek, fogadjátok szívesen az intõ szót, hiszen csak röviden írtam nektek. (Zsidóknak írt levél 13, 22)

 • s meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet sem kételkedve. Mert aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, amelyeket felkorbácsol és ide-oda vet a szél. (Szent Jakab levele 1, 6)

 • A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. (Szent Jakab levele 1, 22)

 • Ha ugyanis valaki csak hallgatja a tanítást, de nem követi, hasonlít ahhoz az emberhez, aki a természettõl kapott arcát tükörben nézegeti. (Szent Jakab levele 1, 23)

 • Hiszed, hogy csak egy Isten van, s jól is teszed. Ám ezt a gonosz lelkek is hiszik, mégis remegnek. (Szent Jakab levele 2, 19)

 • ti nem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert mi a ti életetek? Pára vagytok csak, amely egy kis ideig látszik, aztán ismét eloszlik. (Szent Jakab levele 4, 14)

 • Kinyilatkoztatást kaptak, hogy ne maguknak, hanem nektek legyenek szolgálatotokra azzal, amit az evangélium hirdetõi most közöltek veletek az égbõl küldött Szentlélek erejébõl. Ezekbe (az igazságokba) maguk az angyalok is csak vágynak bepillantani. (Szent Péter I. levele 1, 12)

 • Õt (Isten) elõre, már a világ teremtése elõtt kiválasztotta, de csak az utolsó idõkben jelent meg, miattatok. (Szent Péter I. levele 1, 20)

 • Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. (Szent Péter I. levele 3, 15)


“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina