Löydetty 79 Tulokset: eget

 • "Seregek Ura, Izrael Istene, te a kerubok fölött trónolsz. Egyedül te vagy a föld minden országának Istene; te alkottad az eget és a földet. (Izajás könyve 37, 16)

 • Õ az, aki a földkerekség fölött trónol, amelynek lakói csak olyanok elõtte, mint a sáskák. Õ terítette ki, mint valami leplet, az eget, s kifeszítette, mint a lakósátrat. (Izajás könyve 40, 22)

 • Mert ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, õ, az Isten, aki megalkotta és létrehozta, s fenn is tartja a földet, mert nem a zûrzavarnak teremtette, hanem hogy lakjanak rajta: "Én vagyok az Úr és nincsen más. (Izajás könyve 45, 18)

 • Hogy agyonfárasztott számtalan tanácsadód! Lépjenek most elõ és mentsenek meg! Mentsenek meg, akik az eget fürkészik, akik a csillagokat lesik, és akik az újhold napján jelentik, hogy mi vár rád a közeljövõben. (Izajás könyve 47, 13)

 • Az én kezem rakta le a föld alapjait, és az én jobbom feszítette ki az eget. Ha szólítom õket, egyszerre jelentkeznek. (Izajás könyve 48, 13)

 • Elfeledkeztél az Úrról, alkotódról, aki kiterjesztette az eget, s megvetette a föld alapjait. Ezért remegsz folyvást, mindennap, sanyargatód haragjától, attól, hogy elveszít téged. De hol van már sanyargatód haragja? (Izajás könyve 51, 13)

 • Én adtam ajkadra tanításomat, és én rejtettelek el a kezem árnyékában, amikor kiterjesztettem az eget, és megvetettem a föld alapjait, és azt mondtam Sionnak: "Az én népem vagy." (Izajás könyve 51, 16)

 • A nép felé, amely a szemem láttára folyton-folyvást haragra ingerel; azzal, hogy a kertekben mutat be áldozatokat; tömjént éget a téglákon; (Izajás könyve 65, 3)

 • Mert új eget és új földet teremtek; a régi feledésbe merül, és eszébe se jut többé senkinek. (Izajás könyve 65, 17)

 • Aki bikát áldoz, embert is öl; aki bárányt áldoz, kutyának is nyakát szegi; aki ételáldozatot mutat be, disznóvért is kiönt áldozatul; aki tömjént éget, bálványoknak is hódol ugyanakkor. A saját útjaikat választották, és a lelkük utálatos dolgokban gyönyörködött. (Izajás könyve 66, 3)

 • [Ezt mondjátok tehát nekik: Azok az istenek, akik nem alkották az eget és földet, ki fognak veszni a földrõl és az ég alól.] (Jeremiás könyve 10, 11)

 • Elrejtõzhet-e valaki úgy a rejtekhelyen, hogy ne lássam meg? - mondja az Úr. Vajon nem én töltöm-e be az eget és a földet? - mondja az Úr. (Jeremiás könyve 23, 24)


“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina