Löydetty 3550 Tulokset: ezt

 • Együtt szenvedtetek a foglyokkal, és vagyonotok elkobzását is örömmel elviselték, abban a tudatban, hogy értékesebb és maradandóbb javakkal rendelkeztek. (Zsidóknak írt levél 10, 34)

 • Hittel keltek át a Vörös-tengeren, úgy, mint a szárazföldön, de amikor az egyiptomiak kísérelték ezt meg, elmerültek. (Zsidóknak írt levél 11, 29)

 • megkövezték, kettéfûrészelték, agyonkínozták, kardélre hányták õket, juhbõrbe és kecskebõrbe öltözve bujdostak, nélkülözés, üldözés és zaklatás közepette. (Zsidóknak írt levél 11, 37)

 • Megfeledkeztetek a vigasztalásról, amely nektek, a fiaknak szól: Fiam, ne vedd kevésbé az Úr fenyítését, s ne csüggedj el, ha korhol. (Zsidóknak írt levél 12, 5)

 • A látvány annyira rettenetes volt, hogy még Mózes is ezt mondta: "Félelem és rettegés fog el." (Zsidóknak írt levél 12, 21)

 • Hangja akkor a földet rendítette meg, most pedig ezt ígéri: "Még egyszer megrendítem, de nemcsak a földet, hanem az eget is." (Zsidóknak írt levél 12, 26)

 • Hiszed, hogy csak egy Isten van, s jól is teszed. Ám ezt a gonosz lelkek is hiszik, mégis remegnek. (Szent Jakab levele 2, 19)

 • Így teljesült az Írás szava: "Ábrahám hitt az Istennek, ez megigazulására vált" és: "Az Isten barátjának" nevezték. (Szent Jakab levele 2, 23)

 • Ahelyett, hogy ezt mondanátok: "Ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk tenni!" (Szent Jakab levele 4, 15)

 • Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemrõl jövendöltek. (Szent Péter I. levele 1, 10)

 • Vétkeinket a saját testében fölvitte a (kereszt)fára, hogy meghaljunk a bûnöknek, s az igazságnak éljünk. Sebei szereztek számotokra gyógyulást. (Szent Péter I. levele 2, 24)

 • De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetekért elhíresztelnek benneteket, a rágalmaikkal szégyenben maradjanak. (Szent Péter I. levele 3, 16)


“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina