Löydetty 17 Tulokset: hallottunk

 • Így feleltek: "Messze földrõl jöttek szolgáid, az Úr, a te Istened neve miatt. Hallottunk róla s mindarról, amit Egyiptomban tett, (Józsue könyve 9, 9)

 • El is mentek, megszólították a város õreit és hírül adták nekik: "Elmentünk az arám táborba, de nem láttunk és nem hallottunk embert. A lovak ott állnak megkötve, és a szamarak is megkötve. Sátraik szintén úgy vannak, ahogy voltak." (Királyok II. könyve 7, 10)

 • Hallottunk bölcsességedrõl és szellemed leleményességérõl. Az egész földön tudják, hogy az egész királyságban te vagy az egyetlen sokra képes ember. Gazdag vagy tapasztalatokban, a hadvezetésben meg bámulatos. (Judit könyve 11, 8)

 • De ez mind csak szegélye útjának, suttogó szavakat hallottunk csak tõle! Eget rázó tetteit ki tudja felfogni? (Jób könyve 26, 14)

 • amit hallottunk, amit megismertünk, s amit õseink beszéltek el nekünk. (Zsoltárok könyve 78, 3)

 • Lám, hallottunk róla Efratában, megtaláltuk Jaar mezején. (Zsoltárok könyve 132, 6)

 • Hallottunk felõled, hogy milyen bátor férfi vagy, méltó arra, hogy barátunk légy. (Makkabeusok I. könyve 10, 19)

 • Hallottunk Moáb gõgjérõl, módfeletti kevélységérõl. Felfuvalkodottsága, gõgje és dölyfössége csak üres kérkedés. (Izajás könyve 16, 6)

 • Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki elõtt nyilvánult meg? (Izajás könyve 53, 1)

 • Hallottunk Moáb gõgjérõl, rettenetes kevélységérõl. Micsoda felfuvalkodás! Micsoda gõg és kérkedés! Mennyire elbizakodott a szíve! (Jeremiás könyve 48, 29)

 • Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk." (Apostolok Cselekedetei 4, 20)

 • Hallottunk ugyanis Jézus Krisztusba vetett hitetekrõl és arról a szeretetrõl, amelyet minden szent iránt tanúsíttok (Kolosszeieknek írt levél 1, 4)


“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina