Löydetty 320 Tulokset: után

 • Mert, nézd, az országban esztelen pásztort támasztok: nem keresi, ami elveszett, nem kutat a tévelygõ után, nem gyógyítja a sebesültet, nem támogatja a kimerültet, hanem megeszi a kövér állatok húsát, és letépdesi a körmüket. (Zakariás könyve 11, 16)

 • Nézzétek, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse elõttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is! - mondja a Seregek Ura. (Malakiás könyve 3, 1)

 • A Babilonba hurcolás után: Jechonja nemzette Sealtielt, Sealtiel nemzette Zerubbábelt. (Máté evangéliuma 1, 12)

 • De amikor meghallotta, hogy Archelausz uralkodik Júdeában apja, Heródes után, félt odamenni, ezért egy álmában kapott utasításra Galilea tartományba költözött. (Máté evangéliuma 2, 22)

 • Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízbõl. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. (Máté evangéliuma 3, 16)

 • Azok nem törõdtek vele, az egyik a földjére ment, a másik meg az üzlete után nézett. (Máté evangéliuma 22, 5)

 • A feltámadás után nem nõsülnek, férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai a mennyben. (Máté evangéliuma 22, 30)

 • Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok lehullanak az égrõl, és az egek erõi megrendülnek. (Máté evangéliuma 24, 29)

 • De feltámadásom után majd elõttetek megyek Galileába." (Máté evangéliuma 26, 32)

 • Feltámadása után elõjöttek a sírokból, bementek a szent városba, és többeknek megjelentek. (Máté evangéliuma 27, 53)

 • János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát (Márk evangéliuma 1, 14)

 • Napnyugta után, amikor beesteledett, odahordták hozzá a betegeket és a gonosz lélektõl megszállottakat. (Márk evangéliuma 1, 32)


“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina