Löydetty 145 Tulokset: vagyunk

 • Szavadra útnak indulnak-e a villámok, s mondják-e neked: "Nos, már itt is vagyunk!"? (Jób könyve 38, 35)

 • Éveinknek száma legföljebb hetven, s ha erõsek vagyunk, eljutunk nyolcvanig. Ebbõl is a legtöbb betegség, hiú fáradozás; gyorsan elszállnak, hamar végük szakad. (Zsoltárok könyve 90, 10)

 • Mert õ a mi Istenünk, mi pedig legelõjének népe, s kezére bízott nyáj vagyunk. (Zsoltárok könyve 95, 7)

 • Tudjátok meg, Isten az Úr! Õ alkotott minket, az övéi vagyunk. Az õ népe vagyunk, és nyáj a legelõjén. (Zsoltárok könyve 100, 3)

 • Amikor ezek meglátták a hatalmas sereget, így szóltak Júdáshoz: "Hogy vehetnénk fel a harcot ily kevesen ekkora túlerõvel? Ráadásul kimerültek vagyunk, hiszen ma még nem is ettünk." (Makkabeusok I. könyve 3, 17)

 • Júdás követet küldött, jóindulatúan azt üzente: "Kénytelenek vagyunk területeteken átvonulni, hogy eljuthassunk földünkre. Senki sem fog ártani nektek. Csak gyalogosan átvonulunk." De õk vonakodtak kaput nyitni. (Makkabeusok I. könyve 5, 48)

 • Le akarták róla beszélni: "Nem vagyunk rá képesek - mondták. - Mentsük inkább az életünket. Aztán majd visszatérünk testvéreinkkel, és fölvesszük velük a harcot. Most túl kevesen vagyunk." (Makkabeusok I. könyve 9, 9)

 • Megkaptuk az aranykoszorút és a pálmaágat, amit küldtetek, és készen vagyunk rá, hogy teljes békét kössünk veletek. Majd írunk a tisztviselõknek, hogy adjanak nektek haladékot. (Makkabeusok I. könyve 13, 37)

 • Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: "Mit akarsz tõlünk kérdezni vagy megtudni? Mert készen vagyunk rá, hogy inkább meghaljunk, semmint atyáink törvényeit áthágjuk." (Makkabeusok II. könyve 7, 2)

 • Ha jól megy sorotok, akkor az megfelel kívánságunknak. Mi is jól vagyunk. (Makkabeusok II. könyve 11, 28)

 • Hiszen a kezében vagyunk mi magunk, a szavaink, egész értelmünk és minden ügyességünk. (Bölcsesség könyve 7, 16)

 • Ha vétkeztünk is, a tieid vagyunk, hisz ismerjük hatalmadat. De nem akarunk vétkezni, mert tudjuk, hogy hozzád tartozunk. (Bölcsesség könyve 15, 2)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina