Löydetty 145 Tulokset: vagyunk

 • Ne szégyenítsd meg, aki megtért a bûnbõl, jusson eszedbe, hogy mind bûnösök vagyunk. (Sirák fia könyve 8, 5)

 • Itt vagyok én és fiaim, akiket az Úr adott nekem: mi vagyunk Izraelben a jelképek és a csodák a Seregek Urától, aki a Sion hegyén lakik. (Izajás könyve 8, 18)

 • Hûtlenek vagyunk, megtagadtuk az Urat; elfordultunk a mi Istenünktõl. Árulásról és lázongásról beszéltünk, hazug szavak keltek a szívünkbõl. (Izajás könyve 59, 13)

 • Olyanok vagyunk, mintha nem te uralkodtál volna régtõl fogva felettünk; mintha nem a te nevedrõl neveztek volna el minket. Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és leszállnál! Színed elõtt megolvadnának a hegyek, (Izajás könyve 63, 19)

 • Mégis Urunk, te vagy a mi atyánk; mi vagyunk az anyag, és te aki formálsz, a te kezed mûve vagyunk mindnyájan. (Izajás könyve 64, 7)

 • Ne haragudj ránk annyira, Urunk, és ne emlékezzél többé gonoszságainkra. Figyelj ránk s lásd meg: mindnyájan a te néped vagyunk. (Izajás könyve 64, 8)

 • Aztán mégis eljöttök és elém álltok ebben a templomban, amely az én nevemet viseli, s ezt mondjátok: "Biztonságban vagyunk, olyan biztonságban, hogy továbbra is elkövethetjük ezeket a gonoszságokat." (Jeremiás könyve 7, 10)

 • Hogy meritek azt mondani: Bölcsek vagyunk, hiszen mienk az Úr törvénye? Bizony azt is meghamisította az írástudók hazug íróvesszeje. (Jeremiás könyve 8, 8)

 • Hogyan mondhatjátok: "Hõsök vagyunk, harcban megedzett férfiak"? (Jeremiás könyve 48, 14)

 • Aki csak rájuk talált, emésztette õket. Ellenségeik így szóltak: "Mi nem vagyunk hibásak; azért történt ez velük, mert vétkeztek az Úr ellen, aki az igazság legelõje és atyáik reménysége." (Jeremiás könyve 50, 7)

 • Nézd, mi még ma is abban a fogságban vagyunk, amelybe szétszórtál bennünket, hogy iszonyat, átok és büntetés legyünk atyáink minden bûne miatt, akik eltávolodtak az Úrtól, a mi Istenünktõl. (Báruk könyve 3, 8)

 • de ha õ szólítja õket, azt felelik: "Itt vagyunk!" Vidáman csillognak alkotójuk elõtt: (Báruk könyve 3, 35)


“Meu Deus, perdoa-me. Nunca Te ofereci nada na minha vida e, agora, por este pouco que estou sofrendo, em comparação a tudo o que Tu sofreste na Cruz, eu reclamo injustamente!” São Padre Pio de Pietrelcina