1. Halljátok ezt a szózatot, ezt a siratóéneket, amelyet rólatok mondok, Izrael háza!

2. Elbukott, többé nem kel föl Izrael szûz leánya. Elterült a földjén, nincs, aki fölemelje.

3. Mert így szól az Úr, az Isten, Izrael házához: Százan térnek vissza a városba, amely ezret küldött, s tízen térnek vissza abba, amely százat küldött.

4. Így szól az Úr Izrael házához: Keressetek, és élni fogtok!

5. Bételt ne keressétek, és Gilgálba ne lépjetek be, Beer-Sebába se járjatok, mert Gilgált fogságba viszik, és Bétel semmivé lesz.

6. Keressétek az Urat, és élni fogtok, nehogy elpusztítsa József házát, mint a tûz, megeméssze Bételt, és senki sem tudja eloltani.

7. Jaj azoknak, akik a jogot ürömre fordítják, és földre tiporják az igazságosságot!

8. Õ alkotta a Fiastyúkot és az Oriont, hajnalra fordítja a sötétséget, a nappalt meg éjszakára változtatja. Õ hívja elõ a tenger vizét és kiönti a föld színére: az Úr az õ neve.

9. Az erõdre õ hoz pusztulást, a fellegvárra megsemmisülést.

10. Akik gyûlölik azt, aki igazságot szolgáltat a kapuban, és utálják azt, aki kimondja az igazságot.

11. Mivel a gyöngét eltiporjátok, és a gabona vámját elveszitek tõle, hiába építettétek a kõházakat, nem fogtok bennük lakni; hiába ültettetek nemes szõlõt, nem fogjátok inni a borát.

12. Mert tudom, hogy vétkeitek milyen számosak, bûneitek milyen súlyosak: ellenségei vagytok az igaznak, elfogadjátok a megvesztegetést, és a kapuban elnyomjátok az igazat.

13. Ezért a mai idõkben csöndben marad az okos ember, mert gonosz idõ ez!

14. A jót keressétek, ne a rosszat, hogy éljetek! Akkor valóban veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, amint most állítjátok.

15. Gyûlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, juttassátok diadalra az igazságot a kapuban! Talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene József maradékának.

16. Azért ezt mondja az Úr, a Seregek Istene, az Úr: Siralom hallik a tereken, minden utcában jajgatnak: Jaj, jaj! Gyászolni hívják a földmûvest, siránkozni a siratókat.

17. Minden szõlõskertben siralom hallik, mert átvonulok rajtad - mondja az Úr.

18. Jaj azoknak, akik az Úr napja után vágyakoznak! Mi lesz számotokra az Úr napja? Sötétség, nem fényesség!

19. Olyan lesz, mint amikor az ember oroszlán elõl menekülve medvére bukkan útjában; vagy házába érve a falnak dõl, és megmarja a kígyó.

20. Valóban, sötétség az Úr napja, nem világosság, homály, amelyen nem süt át a nap.

21. Megvetem, gyûlölöm ünnepeiteket, ünnepségeitek nem tetszenek nekem.

22. Amikor áldozatot mutattok be ételáldozataitokat nem szívlelhetem, hizlalt állataitokat látni sem szeretem.

23. Vigyétek elõlem harsány éneketek, hárfáitok hangját hallani sem bírom!

24. Mint a víz, áradjon inkább az igazság, mint a sebes patak, az igazságosság.

25. Hoztatok-e nekem étel- és véresáldozatokat negyven éven át a pusztában, ó Izrael háza?

26. Vihetitek majd Szakkut királyotokat és isteneteket, Keván csillagistent, akit ti csináltatok magatoknak,

27. mert számûzlek benneteket, túl Damaszkuszon - mondja az Úr - a Seregek Ura az õ neve.

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina