1. Emeld föl hangodat! Ki ad feleletet? Melyik szenthez akarsz folyamodni?

2. Valóban, bosszúság marja az együgyût, halálba kergeti haragja a balgát.

3. Láttam, hogy egy bolond gyökeret vert, de hirtelen átok szállt a tanyájára.

4. Fiai messze estek a jóléttõl, a kapunál elnyomják õket, nincs védelmezõjük.

5. Amit learatnak, éhezõk eszik meg, merthogy elragadja az Úr foguk elõl, s szomjasok kapkodnak a javaik után.

6. Sohasem a földbõl sarjad elõ a baj, nem a szántóföldön terem a szenvedés.

7. Az ember maga okozza a bajt, ahogy a sas keresi a magasságot.

8. De én azért mégis Istenhez fordulnék, ügyemet Istenem elé terjeszteném.

9. Õ alkotja, ami nagy s kifürkészhetetlen, csodás tetteinek se szeri, se száma.

10. Õ ad esõt a föld színére, és vízzel öntözi a tágas mezõket.

11. Föl tudja emelni a megalázottakat, és jólétet ad a szomorkodóknak.

12. A ravaszok terveit mind keresztülhúzza, üzelmeiket meghiúsítja.

13. A bölcseket befogja saját csapdájukba, kudarccal végzõdik az álnokok terve.

14. Fényes nappal is sötétségbe botlanak, tapogatnak délben, mintha éjjel volna.

15. Az elesettet megmenti szájuk hatalmától és a szegényt az erõsek karjától.

16. A szegénynek így reménysége támad, a gonoszság kénytelen befogni a száját.

17. Lám, boldog az ember, ha fenyíti az Isten, ne vesd meg azért a Mindenható feddõ szavát!

18. Ha sebet üt rajtad, majd be is kötözi, ha szétzúz is, meggyógyít a keze.

19. Hatszor is kiragad a szorongatásból, s hetedszerre sem hagy bajba jutni.

20. Hogyha éhezel is, megment a haláltól, háborús idõkben kardnak hatalmától.

21. Biztonságban vagy a nyelvnek ostorától, ha rabló közelít, akkor sem kell félned.

22. Mosolyogva nézhetsz fagyra, szárazságra, a mezõ vadjától nem kell megijedned.

23. Hisz a mezõn a kõ szövetséges társad, és a mezõ vadja békében él veled.

24. Meglátod majd magad: béke lesz a sátrad, hajlékodban szemed nem lát sehol hiányt.

25. Magzatod gyarapszik, magad tapasztalod, mint fûszál a földön, sokasodik sarjad.

26. Mikor beérik életed, sírba szállsz, mint a búzakévét begyûjtik, ha érett.

27. Kikutattuk ezt, és bizonnyal így van. Így hallottuk. Te is vésd jól az eszedbe!

“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina