1. A szívben meghányni-vetni - ez az emberek dolga, de a felelet az Úrtól jön a nyelvre.

2. A férfi útja tiszta a maga szemében, ám a lelket az Úr veti latra.

3. Bízd az Úrra, ami tennivalód akad, akkor a terveid valósággá válnak.

4. Az Úr mindent a maga céljára teremtett, magát a gonoszt is, a balsors napjára.

5. Utálat az Úrnak minden gõgös ember, kezemet adom rá: nem marad büntetlen!

6. Szeretet és hûség jóváteszi a bûnt, s az Úr félelme távol tart a rossztól.

7. Ha egy férfi útja kedves az Úr elõtt, ellenségeit is kibékíti vele.

8. Jobb az igazságos úton szerzett kevés, mint a nagy haszon becstelenség árán.

9. A szív megtervezi az embernek az útját, de a lépéseit az Úr irányítja.

10. Ami a király ajkát elhagyja, az az Isten szava, amikor igazságot szolgáltat, nem téved.

11. A mérleg és serpenyõje az Úrra tartozik, a tarsolyban minden súly az õ mûve.

12. Utálat a királyok elõtt az igaztalan cselekedet, mert az igazságosság a trónja szilárdsága.

13. Az igazságos ajak tetszik a királynak, azt szereti, aki egyenesen beszél.

14. A király haragja a halál hírnöke, de a bölcs férfiú lecsillapítja.

15. Ha a királynak ragyog az arca, életet jelent, a kegye olyan, mint a tavaszi esõfelhõ.

16. Bölcsességet szerezni jobb, mint aranyat, okosságra szert tenni többet ér az ezüstnél.

17. A rossznak kerülése az igazak útja, aki vigyáz az útjára, az megtartja életét.

18. Összeomlás elõtt kevélység a hírnök, felfuvalkodottság jár a bukás elõtt.

19. Jobb a szerényekkel alázatban élni, mint a gõgösökkel zsákmányon osztozni.

20. Jól megy a sora annak, aki hallgat az intõ szóra, jó sora van annak, aki az Úrban bízik!

21. Aki szívében bölcs, azt okosnak hívják, a kellemes beszéd megtoldja a tudást.

22. A tudás élet forrása birtokosának, a balgák büntetése meg balgaság.

23. A bölcsnek okosságot ad szájába a szíve, az ajkán meg a tudást gyarapítja.

24. A barátságos beszéd méznek folyása, édes a léleknek, üdülés a testnek.

25. Némely utat az ember egyenesnek nézne, a vége mégis a halálba visz.

26. A munkásnak javára szolgál az éhsége, mert munkára ösztönzi a szája.

27. Az elvetemült ember vészt ás ki, ajkai perzselnek, mint a tûz,

28. Veszekedést szít a ravaszkodó ember, a barátok közé is éket ver a pletykás.

29. Az erõszakos ember elcsábítja társát, és a balszerencse útjára vezeti.

30. Aki hunyorít szemével, fondorlaton töpreng, s aki összenyomja ajkát, kész a gonoszsággal.

31. Ékes koszorú a fehér hajkorona, az igazságosság útján található.

32. Jobb a béketûrõ, mint a harcias hõs, a magán uralkodó, mint aki elfoglal egy várost.

33. A sorsot ölbe vetik, de minden döntés az Úrtól származik.

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina