1. Balaám a văzut că era un lucru bun în ochii Domnului să-l binecuvânteze pe Israél şi n-a mai mers ca altădată să caute magie, ci şi-a întors faţa spre pustiu.

2. Balaám şi-a ridicat ochii şi l-a văzut pe Israél aşezat după triburile sale. Şi Duhul lui Dumnezeu a fost peste el.

3. [Balaám] şi-a rostit parabola sa: „Oracolul lui Balaám, fiul lui Beór, oracolul bărbatului cu ochii deschişi,

4. oracolul celui care aude cuvintele lui Dumnezeu, al celui care vede ceea ce lasă să se vadă Cel Atotputernic, al celui care, deşi cade, are ochii deschişi:

5. Cât de frumoase sunt corturile tale, Iacób, locuinţele tale, Israél!

6. Ele se întind ca nişte văi, ca nişte grădini lângă râu, ca aloea pe care a sădit-o Domnul, precum cedrii pe lângă ape.

7. Apa lui se revarsă din găleţi şi sămânţa lui [se bucură] de ape îmbelşugate. Regele său se ridică mai presus de Agág şi împărăţia se măreşte.

8. Dumnezeu l-a scos din Egipt şi este pentru el ca şi coarnele bivolului. El devorează popoarele care se ridică împotriva lui, le sfărâmă oasele şi le frânge săgeţile.

9. Îndoaie genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică: Cine-l va scula? Binecuvântat este oricine te binecuvântează şi blestemat este oricine te blestemă!”.

10. Bálac s-a aprins de mânie împotriva lui Balaám; a bătut din palme şi i-a zis lui Balaám: „Eu te-am chemat să-mi blestemi duşmanii; şi iată că de trei ori tu i-ai binecuvântat!

11. Fugi acum şi du-te acasă! Spusesem că-ţi voi da cinste, dar Domnul te-a împiedicat [să primeşti] cinstea”.

12. Balaám i-a zis lui Bálac: „Oare nu le-am spus mesagerilor pe care mi i-ai trimis

13. că, dacă mi-ar da Bálac chiar şi casa lui plină cu argint şi cu aur, n-aş putea să încalc cuvântul Domnului şi să fac bine sau rău după inima mea? Ceea ce Domnul îmi spune, aceea spun şi eu.

14. Şi acum, iată că mă duc la poporul meu! Vino şi-ţi voi arăta ce va face poporul acesta poporului tău după aceste zile!”.

15. [Balaám] şi-a rostit parabola sa: „Oracolul lui Balaám, fiul lui Beór, oracolul bărbatului cu ochii deschişi,

16. oracolul celui care aude cuvintele lui Dumnezeu, al celui care vede ceea ce lasă să se vadă Cel Atotputernic, al celui care, deşi cade, are ochii deschişi:

17. Îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacób, un sceptru se ridică din Israél. Străpunge hotarele lui Moáb şi îi nimiceşte pe toţi fiii lui Set.

18. Îl va lua în stăpânire pe Edóm şi îl va lua în stăpânire pe Seír, duşmanii lui. Israél va acţiona cu putere.

19. Cel care iese din Iacób îi va nimici pe cei rămaşi din cetate”.

20. [Balaám] l-a văzut pe Amaléc şi a rostit parabola sa: „Amaléc este cel dintâi dintre neamuri, dar sfârşitul lui este distrugerea pentru totdeauna”.

21. [Balaám] i-a văzut pe chenéi şi a rostit parabola sa: „Locuinţa ta este veşnică şi cuibul tău este pus pe stâncă.

22. Dar Cáin va fi distrus prin foc până ce Așúr te va lua captiv”.

23. [Balaám] şi-a rostit parabola: ,,Vai! Cine va mai putea trăi când va face Dumnezeu acestea?

24. Nişte corăbii vor veni din Chitím, îl vor asupri pe Așúr, îl vor asupri pe Éber, dar şi el va pieri odată”.

25. Balaám s-a ridicat, a plecat şi s-a întors acasă. Bálac a plecat şi el pe drumul lui.

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina