Trouvé 2407 Résultats pour: fie

 • Fata căreia îi voi zice: «Înclină-ţi, te rog, urciorul ca să beau!» şi care va răspunde: «Bea şi voi adăpa şi cămilele tale», ea să fie aceea pe care ai rânduit-o pentru servitorul tău Isáac! Şi prin aceasta voi cunoaşte că ai arătat îndurare față de stăpânul meu”. (Cartea Genezei 24, 14)

 • şi a zis: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul stăpânului meu, Abrahám, care nu a abandonat bunăvoinţa şi adevărul faţă de stăpânul meu! În drumul meu, Domnul m-a condus la casa fraţilor stăpânului meu”. (Cartea Genezei 24, 27)

 • Iată, Rebéca este înaintea ta; ia-o şi du-te; şi să fie soţia fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul!”. (Cartea Genezei 24, 51)

 • Odată, Iacób a pregătit o fiertură, Esáu a venit de la câmp şi era frânt [de oboseală]. (Cartea Genezei 25, 29)

 • Esáu i-a zis lui Iacób: „Dă-mi, te rog, să mănânc din fiertură, fiertura asta roşie, fiindcă sunt frânt”. De aceea i s-a dat numele Edóm. (Cartea Genezei 25, 30)

 • Iacób i-a dat lui Esáu pâine şi fiertură de linte. El a mâncat şi a băut; apoi s-a ridicat şi a plecat. Astfel şi-a dispreţuit Esáu dreptul de întâi-născut. (Cartea Genezei 25, 34)

 • Ei au răspuns: „Am văzut că Domnul este cu tine şi am zis: «Să fie un jurământ între noi, între noi şi tine, şi să încheiem o alianță cu tine (Cartea Genezei 26, 28)

 • Popoarele să-ţi slujească, neamurile să se prosterneze în faţa ta! Fii stăpân peste fraţii tăi şi să se prosterneze în faţa ta fiii mamei tale! Blestemat să fie cel ce te va blestema şi binecuvântat să fie cel care te va binecuvânta!”. (Cartea Genezei 27, 29)

 • Apoi Lában i-a zis lui Iacób: „Fiindcă eşti fratele meu, îmi vei sluji oare degeaba? Fă-mi cunoscut: care ai vrea să-ţi fie plata?”! (Cartea Genezei 29, 15)

 • Lában a zis: „prin părţile noastre [nu se obișnuiește] să fie dată [fata] mai mică înaintea celei mai mari. (Cartea Genezei 29, 26)

 • căci puţinul pe care-l aveai înainte de venirea mea s-a extins mult şi Domnul te-a binecuvântat cu fiecare pas al meu. Dar acum, când am să fac şi eu [ceva] pentru casa mea?”. (Cartea Genezei 30, 30)

 • Dreptatea mea va răspunde pentru mine înaintea ta de mâine, când vei veni pentru plata mea; tot ce nu va fi brumăriu şi bălţat între capre şi negru între miei să fie [socotit] ca furat dacă va fi la mine!”. (Cartea Genezei 30, 33)


“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina