Trouvé 534 Résultats pour: nostru

 • Ei au zis: „Domnul a poruncit domnului meu să dea ţara ca moştenire prin tragere la sorţi fiilor lui Israél. Domnul meu a primit poruncă de la Domnul să dea moştenirea lui Ţelofhád, fratele nostru, fiicelor lui. (Cartea Numerilor 36, 2)

 • „Domnul Dumnezeul nostru ne-a vorbit la Hóreb: «Destul aţi locuit pe muntele acesta. (Cartea Deuteronómului 1, 6)

 • Am plecat de la Hóreb şi am străbătut tot pustiul acela mare şi înfricoşător pe care l-aţi văzut pe drumul spre muntele amoréilor, după cum ne-a poruncit Domnul Dumnezeul nostru. Şi am venit la Cádeş-Barnéa. (Cartea Deuteronómului 1, 19)

 • V-am zis: «Aţi ajuns la muntele amoréilor, pe care Domnul Dumnezeul nostru ni l-a dat. (Cartea Deuteronómului 1, 20)

 • Au luat în mâini din roadele ţării şi ni le-au adus; ne-au adus răspuns şi au zis: «Ţara pe care ne-o dă Domnul Dumnezeul nostru este bună». (Cartea Deuteronómului 1, 25)

 • Voi aţi răspuns şi mi-aţi zis: «Am păcătuit împotriva Domnului. Vom urca şi ne vom lupta aşa cum ne-a poruncit Domnul Dumnezeul nostru». Şi v-aţi încins fiecare cu armele de luptă şi v-aţi încumetat să urcaţi pe munte. (Cartea Deuteronómului 1, 41)

 • aşa cum au făcut pentru mine fiii lui Esáu, care locuiesc în Seír, şi cei din Moáb, care locuiesc în Ar, până voi trece Iordánul spre ţara pe care ne-o dă Domnul Dumnezeul nostru!». (Cartea Deuteronómului 2, 29)

 • Domnul Dumnezeul nostru ni l-a dat înaintea noastră şi i-am bătut pe el şi pe fiii lui şi tot poporul lui. (Cartea Deuteronómului 2, 33)

 • De la Aroér, care este pe malul râului Arnón, de la cetatea care este în vale, până la Galaád n-a fost nicio cetate prea puternică pentru noi: Domnul Dumnezeul nostru ni le-a dat pe toate înaintea noastră. (Cartea Deuteronómului 2, 36)

 • Dar de ţara fiilor lui Amón nu te-ai apropiat, de toate malurile râului Iabóc, de cetăţile de pe munte şi de tot ce a poruncit Domnul Dumnezeul nostru. (Cartea Deuteronómului 2, 37)

 • Domnul Dumnezeul nostru l-a dat în mâinile noastre şi pe Og, regele Basánului, şi tot poporul lui; l-am bătut şi n-a rămas din el niciun supravieţuitor. (Cartea Deuteronómului 3, 3)

 • Care este neamul acela atât de mare, încât să aibă dumnezeii lui atât de aproape cum îl avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru ori de câte ori îl chemăm? (Cartea Deuteronómului 4, 7)


“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina