Trouvé 534 Résultats pour: nostru

 • Fraţii mamei lui au spus toate cuvintele acestea despre el în auzul tuturor bărbaţilor din Síhem şi inima lor s-a înclinat spre Abimélec; căci îşi ziceau: „El este fratele nostru”. (Cartea Judecătorilor 9, 3)

 • Fiii lui Israél au strigat către Domnul: „Am păcătuit împotriva ta, căci l-am părăsit pe Dumnezeul nostru şi i-am slujit pe Baáli”. (Cartea Judecătorilor 10, 10)

 • Soţia lui Galaád i-a născut [alţi] fii. Fiii soţiei, când au crescut, l-au alungat pe Iéfte şi i-au zis: „Tu nu vei avea moştenire în casa tatălui nostru, căci eşti fiul unei alte femei”. (Cartea Judecătorilor 11, 2)

 • Oare nu stăpâneşti ceea ce ţi-a dat să stăpâneşti Chemóş, dumnezeul tău? Şi noi stăpânim ceea ce eliberează Domnul Dumnezeul nostru înaintea noastră. (Cartea Judecătorilor 11, 24)

 • Tatăl şi mama lui i-au zis: „Oare nu este nicio femeie între fetele fraţilor tăi şi în tot poporul nostru, că te duci să-ţi iei soţie de la filisténii necircumcişi?”. Samsón i-a zis tatălui său: „Pe aceasta ia-mi-o, căci ea îmi place!”. (Cartea Judecătorilor 14, 3)

 • Conducătorii filisténilor s-au adunat ca să aducă o jertfă deosebită lui Dagón, dumnezeul lor, şi să facă sărbătoare. Şi spuneau: „Dumnezeul nostru l-a dat în mâinile noastre peSamsón,duşmanulnostru”. (Cartea Judecătorilor 16, 23)

 • Când l-a văzut poporul, l-au lăudat pe dumnezeul lor zicând: „Dumnezeul nostru l-a dat în mâinile noastre pe duşmanul nostru, pe cel care devastaţinuturilenoastre şineînmulţeamorţii”. (Cartea Judecătorilor 16, 24)

 • Apoi a zis celui care avea drept de răscumpărare: „Noémi, care s-a întors din câmpiile Moábului, vinde o bucată de pământ care era a fratelui nostru Elimélec. (Cartea lui Rut 4, 3)

 • Nu este nimeni sfânt ca Domnul, pentru că nu este altul în afară de tine. Nu este stâncă precum Dumnezeul nostru. (Cartea întâi a lui Samuél 2, 2)

 • Poporul a venit în tabără şi bătrânii lui Israél au zis: „De ce ne-a lovit Domnul astăzi înaintea filisténilor? Să aducem cu noi arca alianţei Domnului de la Şílo: să vină în mijlocul nostru şi să ne salveze din mâna duşmanilor noştri!”. (Cartea întâi a lui Samuél 4, 3)

 • Oamenii din Aşdód au văzut că aceasta era [situaţia]. Ei au zis: „Să nu rămână arca Dumnezeului lui Israél la noi, pentru că mâna lui este dură împotriva noastră şi împotriva lui Dagón, dumnezeul nostru!”. (Cartea întâi a lui Samuél 5, 7)

 • Au trimis arca lui Dumnezeu la Ecrón. Când a ajuns arca lui Dumnezeu la Ecrón, cei din Ecrón au strigat: „Au adus la noi arca Dumnezeului lui Israél ca să ne omoare, pe noi şi poporul nostru”. (Cartea întâi a lui Samuél 5, 10)


“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina