Trouvé 30 Résultats pour: dziewice

  • Nie będą brać sobie za żonę wdowy lub porzuconej, lecz tylko dziewicę z potomstwa domu Izraela; jednak mogą poślubić wdowę, która jest wdową po kapłanie. (Księga Ezechiela 44, 22)

  • W dzień ten pomdleją z pragnienia piękne dziewice i młodzieńcy. (Księga Amosa 8, 13)

  • Miał on cztery córki, dziewice - prorokinie. (Dzieje Apostolskie 21, 9)

  • Lecz jeśli ktoś, bez jakiegokolwiek przymusu, w pełni panując nad swoją wolą, postanowił sobie mocno w sercu zachować nietkniętą swoją dziewicę, dobrze czyni. (1 List do Koryntian 7, 37)

  • Tak więc dobrze czyni, kto poślubia swoją dziewicę, a jeszcze lepiej ten, kto jej nie poślubia. (1 List do Koryntian 7, 38)

  • Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. (2 List do Koryntian 11, 2)


“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina