Trouvé 352 Résultats pour: Prije

 • do mjesta na kojem je bio postavio šator, izmeðu Betela i Aja, gdje je prije podigao žrtvenik. Tu je Abram zazivao ime Jahvino. (Knjiga Postanka 13, 4)

 • Lot podiže oèi i vidje kako je dobro posvuda natapana sva Jordanska dolina, kao kakav vrt Jahvin, kao zemlja egipatska prema Soaru. - Bilo je to prije nego što je Jahve uništio Sodomu i Gomoru. - (Knjiga Postanka 13, 10)

 • Donijet æu kruha da se okrijepite prije nego poðete dalje. TÓa k svome ste sluzi navratili." Oni odgovore: "Dobro, uèini kako si rekao!" (Knjiga Postanka 18, 5)

 • Ujutro Abraham podrani, osamari magarca, sa sobom povede dvojicu svojih slugu i svog sina Izaka, pošto je prije nacijepao drva za žrtvu paljenicu, i uputi se na mjesto koje mu je Bog oznaèio. (Knjiga Postanka 22, 3)

 • A Jakov odgovori: "Ustupi mi prije svoje prvorodstvo!" (Knjiga Postanka 25, 31)

 • Jakov nastavi: "Prije mi se zakuni!" On mu se zakune, i tako proda Jakovu svoje prvorodstvo. (Knjiga Postanka 25, 33)

 • Onda mi pripremi ukusan obrok, kako volim, te mi ga donesi da blagujem, pa da te mognem blagosloviti prije nego umrem." (Knjiga Postanka 27, 4)

 • 'Donesi mi divljaèi te mi priredi ukusan obrok da blagujem pa da te pred licem Jahvinim blagoslovim prije nego umrem.' (Knjiga Postanka 27, 7)

 • Onda ti donesi svome ocu da jede te tebe mogne blagosloviti prije nego umre." (Knjiga Postanka 27, 10)

 • Izak se silno prepadne: "Pa tko je onda bio onaj što je divljaèi ulovio i meni veæ donio? Blagovao sam je prije nego si ti došao; onoga sam blagoslovio i blagoslovljen æe ostati." (Knjiga Postanka 27, 33)

 • Ono mjesto on nazva Betel, dok je ime tome gradu prije bilo Luz. (Knjiga Postanka 28, 19)

 • Laban odgovori: "U našem mjestu nije obièaj da se mlaða udaje prije starije. (Knjiga Postanka 29, 26)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina