Trouvé 189 Résultats pour: treba

  • koji ne treba da kao oni veliki sveæenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on uèini jednom prinijevši samoga sebe. (Poslanica Hebrejima 7, 27)

  • povrh njega pak kerubi Slave što osjenjuju Pomirilište. O tom ne treba sada potanko govoriti. (Poslanica Hebrejima 9, 5)

  • Postojanosti vam uistinu treba da biste vršeæi volju Božju zadobili obeæano. (Poslanica Hebrejima 10, 36)

  • Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi istièete u svetu življenju i pobožnosti (Druga Petrova poslanica 3, 11)

  • A vi - Pomazanje koje primiste od njega u vama ostaje i ne treba da vas itko pouèava. Nego njegovo vas Pomazanje uèi o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono nauèilo, ostanite u Njemu. (Prva Ivanova poslanica 2, 27)

  • Govoriš: 'Bogat sam, obogatih se, ništa mi ne treba!' A ne znaš da si nevolja i bijeda, i ubog, i slijep, i gol. (Otkrivenje 3, 17)

  • I reèeno mi je: "Treba da ponovno prorokuješ proti pucima i narodima i kraljevima mnogim!" (Otkrivenje 10, 11)

  • Ako im tko hoæe nauditi, oganj suèe iz usta njihovih i proždire njihove neprijatelje. Doista, htjedne li im tko nauditi, tako treba da pogine. (Otkrivenje 11, 5)

  • I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta Slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu Jaganjac! (Otkrivenje 21, 23)


“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina