Trouvé 94 Résultats pour: János

 • János teveszõrbõl készült ruhát viselt, csípõjét bõröv vette körül, és sáskával meg vadmézzel élt. (Márk evangéliuma 1, 6)

 • János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát (Márk evangéliuma 1, 14)

 • János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Ezért akadtak, akik odamentek hozzá és megkérdezték: "Miért van az, hogy János tanítványai és a farizeusok tanítványai böjtölnek, a tieid meg nem böjtölnek?" (Márk evangéliuma 2, 18)

 • Heródes király is hallott róla, hiszen messze elterjedt nevének a híre. Azt gondolta, Keresztelõ János támadt fel a halálból, azért van benne csodatevõ erõ. (Márk evangéliuma 6, 14)

 • Heródes ezek hallatára megállapította magában: "János támadt fel, akit lefejeztettem." (Márk evangéliuma 6, 16)

 • János tudniillik figyelmeztette Heródest: "Nem szabad testvéred feleségével élned." (Márk evangéliuma 6, 18)

 • Az kiment és megkérdezte anyját: "Mit kérjek?" "Keresztelõ János fejét" - válaszolta. (Márk evangéliuma 6, 24)

 • Visszasietett a királyhoz és elõadta kérését: "Azt akarom, hogy most mindjárt add nekem egy tálon Keresztelõ János fejét!" (Márk evangéliuma 6, 25)

 • Azon nyomban küldte a hóhért, azzal a paranccsal hogy hozza el János fejét. Az ment, és lefejezte a börtönben, (Márk evangéliuma 6, 27)

 • Ekkor János szólalt meg: "Mester, láttunk valakit, aki ördögöt ûzött a nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem tartozik közénk." (Márk evangéliuma 9, 38)

 • Zebedeus fiai, Jakab és János eléje járultak, s megszólították: "Mester, szeretnénk, ha teljesítenéd egy kérésünket." (Márk evangéliuma 10, 35)

 • János keresztsége az égbõl való volt, vagy pedig emberektõl származott? Feleljetek nekem!" (Márk evangéliuma 11, 30)


“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina