Trouvé 78 Résultats pour: Nebukadnezár

 • Abban az idõben Bábel királya Nebukadnezár felvonult, és Jojakim három évre alattvalója lett, de aztán újra elszakadt tõle. (Királyok II. könyve 24, 1)

 • Aztán Nebukadnezár, Babilon királya, maga is hadba vonult a város ellen, amelyet közben szolgái ostrom alatt tartottak. (Királyok II. könyve 24, 11)

 • Uralmának 9. esztendejében a hónap tizedik napján történt, hogy Bábel királya, Nebukadnezár Jeruzsálem alá vonult, õ maga és egész serege körülzárta és töltést hányt köré. (Királyok II. könyve 25, 1)

 • Ami azokat az embereket illeti, akik Júdában maradtak, mivel Bábel királya, Nebukadnezár otthagyta õket, föléjük Achikám fia, Safán unokája, Gedalja került. (Királyok II. könyve 25, 22)

 • Nebukadnezár, Bábel királya felvonult ellene, bilincsbe verette, és Bábelbe hurcolta. (Krónikák II. könyve 36, 6)

 • A templomi fölszerelésekbõl is sokat elvitt Nebukadnezár Bábelbe, és a maga palotájában, Bábelben helyezte el. (Krónikák II. könyve 36, 7)

 • Esztendõ fordultával Nebukadnezár sereget küldött, és elvitette Bábelbe a templom értékes fölszerelésével együtt. Júda és Jeruzsálem királyává pedig testvérét, Cidkiját tette. (Krónikák II. könyve 36, 10)

 • Nebukadnezár királytól is elpártolt, pedig az az Isten nevére eskette meg. Megkeményítette a nyakát, megmakacsolta a szívét, és nem tért meg az Úrhoz, Izrael Istenéhez. (Krónikák II. könyve 36, 13)

 • Cirusz király kiadatta az Isten házának edényeit, amelyeket Nebukadnezár elhurcolt Jeruzsálembõl és istenének házában helyezett el, ajándékképpen. (Ezdrás könyve 1, 7)

 • Ezek voltak azok a tartományba való emberek, akik visszatértek a számûzetésbõl és a fogságból; Babilon királya, Nebukadnezár Babilonba hurcolta õket, s akik visszatértek Jeruzsálembe és Júdeába, mindenki a maga városába. (Ezdrás könyve 2, 1)

 • Az Isten házának arany- és ezüstedényeit, amelyeket Nebukadnezár kihordatott a jeruzsálemi templomból és Babilon templomába vitetett, Cirusz király kihozatta Babilon templomából és átadta egy Sesbaccár nevû embernek, akit kormányzónak nevezett ki. (Ezdrás könyve 5, 14)

 • Ezenkívül vissza kell adni az Isten házának arany- és ezüstedényeit is, amelyeket Nebukadnezár elhozott a jeruzsálemi templomból és Babilonba hurcolt. Vissza kell vinni a jeruzsálemi templomba, a helyükre, és el kell helyezni õket az Isten házában. (Ezdrás könyve 6, 5)


“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina