Trouvé 2330 Résultats pour: amikor

 • Jákob családjának története a következõ: amikor József tizenhét esztendõs volt, bátyjaival együtt a juhokat õrizte. Mivel még fiatal volt, apja feleségeinek, Bilhának és Szilpának fiai mellé osztották be. József közölte apjával, ami rosszat azokról mondtak. (Teremtés könyve 37, 2)

 • Amikor elbeszélte apjának és testvéreinek, apja megfeddte, mondván: "Mit akar jelenteni ez az álom, amit láttál? Nekem, anyádnak és bátyáidnak, nekünk a földig kell hajolnunk elõtted?" (Teremtés könyve 37, 10)

 • Amikor bátyjai elmentek, és apjuk juhait Szichemben legeltették, (Teremtés könyve 37, 12)

 • Amikor a mezõn bolyongott, egy ember találkozott vele, s megkérdezte: "Mit keresel?" (Teremtés könyve 37, 15)

 • A férfi így válaszolt: "Elmentek innét, hallottam, amikor mondták: menjünk Dotainba." József tehát elment testvérei után, és Dotainban megtalálta õket. (Teremtés könyve 37, 17)

 • Amikor azok messzirõl meglátták, még mielõtt közelükbe ért, azt indítványozták, hogy öljék meg. (Teremtés könyve 37, 18)

 • Azután leültek enni. Amikor fölemelték szemüket és körülnéztek, izmaelita karavánt láttak közeledni Gileádból. Tevéik meg voltak rakva gumival, balzsammal és illatos gyantával. Úton voltak vele, hogy Egyiptomba vigyék. (Teremtés könyve 37, 25)

 • Amikor tehát a midiánita kereskedõk elhaladtak mellettük, eladták Józsefet 20 ezüstért az izmaelita kereskedõknek. Ezek Egyiptomba vitték Józsefet. (Teremtés könyve 37, 28)

 • Amikor Ruben késõbb ismét odament a ciszternához, József már nem volt benne. Megszaggatta ruháját, (Teremtés könyve 37, 29)

 • Amikor az meglátta, felkiáltott: "Ez a fiam köntöse, vadállat ette meg. Széttépték, széttépték Józsefet!" (Teremtés könyve 37, 33)

 • Majd ismét szült egy fiút, s Selának nevezte. Keszibben tartózkodott, amikor ezt szülte. (Teremtés könyve 38, 5)

 • De amikor ki akarták vinni, elküldött apósához, s ezt üzente: "Attól a férfitól estem teherbe, akiéi ezek a holmik." És folytatta: "Nézz csak utána, kié ez a pecsétgyûrû, ez a zsineg és ez a bot." (Teremtés könyve 38, 25)


“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina