Trouvé 1478 Résultats pour: egész

 • Végighordoztatta második kocsiján, s ezt kiáltották elõtte: "Vigyázat!" Így emelte õt Egyiptom egész földje fölé. (Teremtés könyve 41, 43)

 • József 30 éves volt, amikor Egyiptom királya, a fáraó elõtt állt. József eltávozott a fáraótól és bejárta Egyiptom egész földjét. (Teremtés könyve 41, 46)

 • József az elsõszülöttet Manasszénak nevezte, mert - úgymond - "Isten elfeledtette velem minden nyomorúságomat és atyám egész házát." (Teremtés könyve 41, 51)

 • megkezdõdött a hét ínséges esztendõ, ahogy József elõre megmondta. Éhínség tört ki minden országban, csak Egyiptom egész földjén volt kenyér. (Teremtés könyve 41, 54)

 • Amikor azonban Egyiptom egész földje is éhezni kezdett, a nép a fáraóhoz kiáltott kenyérért. A fáraó minden egyiptominak ezt felelte: "Menjetek Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond." (Teremtés könyve 41, 55)

 • Amikor tehát az éhínség egész Egyiptomra rátört, József megnyitotta a gabonacsûröket, és a gabonát eladta az egyiptomiaknak. Az ínség mégis egyre nyomasztóbbá vált Egyiptom földjén. (Teremtés könyve 41, 56)

 • Mindenki Egyiptomba jött, hogy gabonát vásároljon Józseftõl, mivel az egész világon nyomasztó éhínség uralkodott. (Teremtés könyve 41, 57)

 • József volt az úr az országban: õ adott el gabonát az egész népnek. Amikor József bátyjai megérkeztek, földig meghajoltak elõtte. (Teremtés könyve 42, 6)

 • "Az a férfi, aki az egész országnak parancsol, keményen ránk támadt és olyan embereknek tartott bennünket, akik ki akarják kémlelni az országot. (Teremtés könyve 42, 30)

 • Én magam kezeskedem érte, az én kezemtõl kell õt követelned. Ha én nem hozom vissza és nem állítom eléd, akkor egész életemen át viselem elõtted a felelõsséget. (Teremtés könyve 43, 9)

 • Ha én most visszamennék a te szolgádhoz, atyámhoz, és a fiú, akin egész lelkével csügg, nem lenne velünk, (Teremtés könyve 44, 30)

 • Mivel a te szolgád e szavakkal vállalt kezességet atyja elõtt a fiúért: Ha nem hozom vissza hozzád, akkor egész életemen át viseljem atyám elõtt vétkemet, (Teremtés könyve 44, 32)


“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina