Trouvé 491 Résultats pour: lett

 • Ilyenkor az elsõ ember, aki elbocsátotta, nem veheti el újra feleségül, mert tisztátalanná lett. Ez utálat tárgya volna az Úr, a te Istened szemében, s nem szabad a földet, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül, bûnnel terhelned. (Második Törvénykönyv 24, 4)

 • Mert az Úrnak a népe lett a része, Jákob jutott neki örökségül. (Második Törvénykönyv 32, 9)

 • Jákob evett a jóllakásig, Telt lett Jesurun és kirúgott a hámból. Eltaszította Istenét, aki teremtette, Üdvössége szikláját megvetette. (Második Törvénykönyv 32, 15)

 • S az Úr így szólt Józsuéhoz: "Ma levettem rólatok Egyiptom gyalázatát." S annak a helynek Gilgal lett a neve, mind a mai napig. (Józsue könyve 5, 9)

 • Az övék lett a föld az Arnon völgye szélén fekvõ Aroertõl, s a völgy közepén elterülõ várostól, az egész fennsík Medbáig, (Józsue könyve 13, 16)

 • Így Ruben fiainak földje egészen a Jordánig terjedt. Ez lett Ruben fiainak az öröksége a nemzetségek szerint: a városok és a hozzájuk tartozó helységek. (Józsue könyve 13, 23)

 • Az õ földjük lett: Jazer, Gileád összes városa, az ammoniták földjének fele egészen a Rabbával szemközt fekvõ Aroerig, (Józsue könyve 13, 25)

 • kelet felé. Ez lett Gád fiainak örökrésze nemzetségeik szerint: a városok a hozzájuk tartozó helységekkel. (Józsue könyve 13, 28)

 • Az õ földjük lett: Machanajimtól kezdve egész Básán, Ognak, Básán királyának egész országa, a básáni Jair összes sátortábora, 60 város. (Józsue könyve 13, 30)

 • Lévi törzsének nem adott örökrészt: az Úr, Izrael Istene lett az örökrésze, amint megmondta neki. (Józsue könyve 13, 33)

 • Ez lett Júda fiainak örökrésze, nemzetségeik szerint. (Józsue könyve 15, 20)

 • Ez lett József fiainak, Manasszénak és Efraimnak az örökrésze. (Józsue könyve 16, 4)


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina